To główne wnioski płynące z comiesięcznego raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Wspomniana grupa ma łącznie około 8,5 proc. udziału w aktywach całego sektora bankowego, 11,4 proc. w kredytach oraz 6,3 proc. w depozytach.

Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 416 mln zł, co oznacza, że łącznie sektor bankowy miał w styczniu prawie 350 mln zł zysku, o prawie 40 proc. mniej niż rok temu. Pogorszenie to głównie efekt mniejszego wyniku odsetkowego (cięcie stóp procentowych przeprowadzono od połowy marca do końca maja 2020 r.) i nieco większych odpisów. Zysk spadł pomimo niższych kosztów operacyjnych dzięki zmniejszeniu składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz mimo sporo lepszego rezultatu z opłat i prowizji.

Według danych KNF, wskaźnik ROE (zwrot z kapitałów własnych) sektora wyniósł w styczniu 3,03 proc., o 3,85 pkt proc. mniej niż rok temu i o 0,10 pkt proc. niż w poprzednim miesiącu. Marża odsetkowa netto spadła do 2,18 proc., czyli o 0,45 pkt proc. rok do roku oraz o 0,05 pkt proc. wobec grudnia.