Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nie zgodziła się na utworzenie przez Raiffeisen Bank International banku w Polsce pod nazwą „RBI Bank Polska Spółka Akcyjna”. KNF przypomniała, że zgodne z prawem bankowym może odmówić wydania zezwolenia na utworzenie banku m. in. wtedy, gdy nie zostały spełnione wymagania obowiązujące przy tworzeniu banków. Komisja uznała, że w związku z niewywiązaniem się przez RBI ze złożonych jej zobowiązań dotyczących działalności Raiffeisen Polbanku odnośnie wprowadzenia akcji tego banku do obrotu na GPW „nie zostało spełnione obowiązujące przy tworzeniu banków wymaganie zawarte w art. 30 ust. 1 ustawy Prawo bankowe”.

KNF informowała na początku sierpnia, że w jej ocenie austriacki RBI, jedyny właściciel Raiffeisen Polbanku, nie wypełnił zobowiązania. RBI rozpoczął w czerwcu IPO swojego polskiego banku, ale zakończyło się ono fiaskiem. Podobno inwestorzy oferowali bardzo niską wycenę, nawet poniżej 0,6 wartości księgowej, a przy takim poziomie RBI nie chciał sprzedawać akcji (oferta obejmowała 15 proc. istniejących walorów) argumentując, że naraziłby swoich akcjonariuszy na nieuzasadnione straty.

Prawdopodobnie do nowoutworzonego polskiego banku RBI chciał przenieść kredyty walutowe z Raiffeisen Polbanku. To one, stanowiące ponad 40 proc. łącznego portfela kredytowego tego banku (10,9 mld zł we frankach i 3,4 ml zł w euro), były obok niskiej jego rentowności powodem słabej wyceny podczas nieudanego IPO (mimo dobrych nastrojów na GPW i wobec banków).

W połowie listopada RBI poinformował, że zamierza wydzielić walutowe hipoteki z Raiffeisen Polbanku, aby ostatecznie przenieść je do RBI. „Zgodnie z ustaleniami z KNF, wydzielenie powinno zostać zakończone przed wprowadzeniem akcji Raiffeisen Polbanku do obrotu na GPW, które ma nastąpić najpóźniej do 15 maja 2018 r. Jako alternatywę RBI rozważa także sprzedaż większościowego pakietu akcji w Raiffeisen Polbanku pozbawionego kredytów walutowych” – podał wtedy RBI. Austriacy dodali, że zobowiązanie wobec KNF może zostać wypełnione właśnie poprzez sprzedaż banku lub wprowadzenie 15 proc. jego akcji do obrotu na GPW.

Kilka dni temu pisaliśmy, że mocno zainteresowany przejęciem Raiffeisen Polbanku jest BGŻ BNP Paribas. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że francusko-polski bank, szósty pod względem aktywów na polskim rynku, rozpoczął due-diligence.