Bank Pocztowy współpracuje z MoneyGram od 2008 r. Przekazy do ponad 200 krajów poprzez MoneyGram można zrealizować w sieci Banku Pocztowego oraz placówkach pocztowych zlokalizowanych na terenie kraju, w sumie w ponad 4700 punktach. To największa taka sieć umożliwiająca przekazy MoneyGram w Polsce.

- Przekazy pieniężne to udogodnienie dla tych osób, które nie posiadają rachunków bankowych w zagranicznych bankach lub walutowych w Polsce. Dzięki współpracy

z MoneyGram ułatwiamy Polakom oraz cudzoziemcom pracującym i przebywającym w Polsce wysyłanie pieniędzy do ich rodzin czy odbiór środków pieniężnych. Od kilkunastu miesięcy obserwujemy wzrost w zakresie wysyłki przekazów pieniężnych. Szczególnie jest to widoczne w okresach świątecznych. W sumie rocznie realizujemy około 500 tysięcy przekazów o wartości około 600 mln złotych - komentuje Alicja Sierakowska, dyrektor departamentu bankowości instytucjonalnej Banku Pocztowego.

Z danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski wynika, że w II połowie ubiegłego roku wartość przekazów międzynarodowych zrealizowanych do i z Polski osiągnęła rekordowy poziom 11 mld zł. W II kwartale 2021 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 4,6 mld zł. Na kwotę tę złożyły się przekazy od migrantów krótkookresowych w wysokości 1,6 mld zł i od migrantów długookresowych w wysokości 3 mld zł.

NBP podaje, że krajem z największą wartością przekazów pieniężnych nadal pozostały Niemcy. W II kwartale 2021 r. pracujący tam Polacy przekazali do kraju 1,5 mld zł. Na drugim miejscu, znalazła się Wielka Brytania, z której napłynęło do Polski 1 mld zł. Łącznie przekazy z tych dwóch krajów stanowiły 46,5 proc. wszystkich transferów.