BNP Paribas Bank Polska miał w III kwartale 154 mln zł zysku netto, nieznacznie poniżej oczekiwań rynku. Rezultat jest o 34 proc. niższy niż rok temu i wyższy o 17 proc. niż w II kwartale. Po dziewięciu miesiącach francusko-polska grupa ma 450 mln zł zysku, o 20 proc. mniej niż rok temu.

- Wyniki BNP Paribas w III kwartale były niższe niż oczekiwania rynkowe. Na uwagę zwraca brak wzrostu dochodów prowizyjnych, podczas gdy inne banki notują dwucyfrowe przyrosty tej pozycji wyników. W części zrekompensował to wyższy niż u konkurentów wzrost dochodów odsetkowych. Kontrola kosztów na poziomie sektora. Bank zanotował także - jako jedna z trzech spółek - dwucyfrowy wzrost dochodu operacyjnego. Warto też podkreślić wyższe niż u konkurentów wolumeny zarówno kredytów jak i depozytów. Podsumowując, choć bank nie pobił prognoz rynkowych, nie zmienia to faktu, że III kwartał był dla niego pod względem operacyjnym dość dobry – komentuje Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.

Rezerwa frankowa w III kwartale wyniosła 200 mln zł i obciążyła zysk netto w podobnym stopniu. W II kwartale rezerwa na ten cel była nieco niższa (190 mln zł), rok temu w III kwartale wyraźnie niższa (40 mln zł).

– To kolejny kwartał, w którym odnotowaliśmy dynamiczny rozwój naszej działalności, co przełożyło się na wyraźny przyrost dochodów. Osiągnęliśmy najwyższy od czasu obniżenia stóp procentowych wynik z działalności bankowej. Cieszy nas szybko rosnące zainteresowanie ofertą zielonego finansowania. To potwierdza, że bankowość może być jednocześnie odpowiedzialna i efektywna biznesowo. Oprócz utrzymującej się aktywności Klientów detalicznych, trzeci kwartał przyniósł również wzrost zapotrzebowania przedsiębiorstw na kredyty, co jest pozytywnym sygnałem płynącym z rynku - mówi Przemek Gdański, prezes BNP Paribas Banku Polska.

Wynik odsetkowy banku wyniósł w III kwartale 785 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków. Rezultat ten wzrósł 6 proc. rok do roku i 3 proc. kwartalnie. Wynik z opłat i prowizji wyniósł 251 mln zł i był 4 proc. poniżej szacunków rynku. Jednak rezultat ten pozostał na poziomie z ubiegłego roku i poprzedniego kwartału (w innych bankach rósł w dwucyfrowym tempie rok do roku).

Koszty działania wraz z amortyzacją wyniosły w III kwartale niemal 600 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek. Urosły w skali roku o 5 proc. i o 4 proc. kwartalnie. Saldo odpisów wyniosło 263 mln zł, czyli okazało się lekko niższe od prognoz. Urosło rok do roku o 95 proc. (efekt rezerw frankowych) i o 2 proc. kwartalnie.