BNP Paribas Bank Polska miał w II kwartale 132 mln zł zysku netto, czyli nieznacznie powyżej oczekiwań. Zysk spadł o 40 proc. rok do roku i o 20 proc. kwartalnie. W całym I półroczu zysk grupy sięgnął 296 mln zł, czyli spadł o 11 proc.

- Wyniki BNP Paribas były lepsze niż oczekiwania, głównie za sprawą niższych odpisów na rezerwy. Jak wspomnieliśmy, rezultaty byłyby wyższe gdyby nie wysoki odpis na ryzyko związane z kredytami w CHF – bank jest w grupie spółek gdzie pokrycie tego ryzyka jest wciąż stosunkowo niskie, podobnie jak pokrycie portfela NPL. Pod względem operacyjnym rezultaty były nieco gorsze niż u konkurentów, był to jednak w dużej części skutek niższych dochodów z operacji finansowych i pozaoperacyjnych. Dynamiki wolumenów zbliżone do średniej sektora. Podsumowując, wyniki oceniamy neutralnie – mówi Marcin Materna, szef działu analiz w Millennium DM.

Wynik odsetkowy wyniósł w II kwartale 759 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami. Rok do roku spadł o 1 proc., ale wobec I kwartału odbił o 3 proc. Wzrost związany był przede wszystkim ze wzrostem wartości portfela kredytowego przy stabilizacji kosztu depozytów. Marża odsetkowa netto w II kwartale wzrosła do 2,47 proc. z 2,46 proc. kwartał wcześniej. Wynik z prowizji wyniósł zgodnie z prognozami 259 mln zł, wzrósł 25 proc. rok do roku i 1 proc. kwartalnie. Nieznaczny kwartalny wzrost wyniku z prowizji związany był przede wszystkim z pozytywnymi trendami sprzedaży kredytów mieszkaniowych oraz produktów inwestycyjnych i usług maklerskich.

Koszty działania nie zaskoczyły. Wyniosły 575 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 1 proc i spadek kwartalnie o 14 proc., co wpisuje się w trendy panujące w sektorze i wynikające m.in. ze zmian wysokości składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Odpisy kredytowe wyniosły 71 mln zł (bez rezerw na hipoteki frankowe), czyli były nieco niższe niż prognozowano. Same rezerwy na franki wyniosły 187 mln zł wobec 15 mln zł rok temu i 72 mln zł w I kwartale. Zatem łączne odpisy w II kwartale wyniosły 258 mln zł, o 20 proc. więcej niż rok temu i 96 proc. mniej niż w I kwartale. Koszty ryzyka kredytowego wzrosły do 36 pb z 31 pb w I kwartale.

Kredyty klientów brutto pod koniec czerwca były warte 83,1 mld zł, to o 4 proc. więcej niż rok temu i 5,2 proc. niż na koniec marca. Kredyty klientów indywidualnych wzrosły odpowiednio o 12 proc. i 3,4 proc., instytucjonalnych spadły o 1,5 proc. rok do roku i wzrosły 4 proc. kwartalnie.

BNP Paribas ma 4,44 mld zł hipotek frankowych, co stanowi 5,3 proc. portfela kredytów brutto. Wartość w złotych spadła rok do roku o 10,5 proc. (we frankach o 9,2 proc.). Na koniec czerwca bank miał 1378 spraw sądowych dotyczących tych kredytów (436 nowych pozwów w II kwartale). Łączna wartość dochodzonych roszczeń wynosi 507 mln zł, wartość rezerw na ten cel wynosi prawie 460 mln zł, więc a wskaźnik pokrycia rezerwami dochodzonych roszczeń to 90,5 proc. a portfela to 10,4 proc.

BNP Paribas Bank Polska podał, że przeprowadził wśród swoich klientów ankietę dotyczącą zawierania ugód w sprawie walutowych kredytów mieszkaniowych oraz z kilkoma z nich test, które wykazały wstępne zainteresowanie klientów ugodami. Jednak nie podjął jeszcze decyzji o uruchomieniu programu ugód dla klientów i jest na etapie analizy proponowanego przez KNF rozwiązania. "Nie są określone kryteria programu ani plany jego wdrożenia, w związku z czym bank nie rozpoznaje rezerwy z tytułu skutków oferowania ugód. Jednocześnie bank nie wyklucza zawierania ugód na warunkach indywidualnie uzgodnionych z kredytobiorcami" - napisano w raporcie.