Alior miał w II kwartale 124 mln zł zysku netto, czyli o 10 proc. powyżej oczekiwań analityków. Rok wcześniej bank miał 586 mln zł straty netto ze względu na wielkie rezerwy na pandemię. W porównaniu do I kwartału zysk Aliora urósł o 15 proc. W całym I półroczu bank miał 232 mln zł zysku netto w porównaniu do 513 mln zł straty rok temu.

- Wyniki Alior Banku w II kwartale były lepsze niż oczekiwania, co było skutkiem niższych kosztów działalności. Na uwagę zwraca, podobnie jak w innych bankach, wysoka dynamika dochodów prowizyjnych, jednak porównanie zmiany przychodów odsetkowych wypada już znacznie mniej korzystnie. Wydaje się, że jest to skutek dość niskich dynamik wolumenów, które odstają od tego co prezentują większe banki. Czynnik ten może w przyszłości negatywnie wpłynąć na dynamikę dochodów – ocenia Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.

Wynik odsetkowy w II kwartale wyniósł zgodnie z prognozami 667 mln zł, co oznacza spadek o 8 proc. rok do roku i 1 proc. w kwartalnie. Marża odsetkowa netto za I półrocze 2021 roku wynosi 3,65 proc., a w II kwartale 3,58 proc. Bank podał, że podobnie jak w I kwartale, negatywny wpływ na poziom wyniku z tytułu odsetek miała zwiększona skala bieżących zwrotów prowizji (tzw. małe TSUE) spowodowana wewnętrzną konsolidacją kredytów przez klientów banku. Pozytywny wpływ (+7 mln zł) miała rewaluacja pakietu akcji Visa Inc. Wynik z opłat i prowizji wyniósł 183 mln zł, czyli urósł rok do roku o 19 proc. a kwartalnie o 3 proc. Rezultat był zgodny z prognozami.

Koszty działania wyniosły w II kwartale roku 379 mln zł i były 3 proc. niższe niż oczekiwał rynek. Koszty spadły 4 proc. rok do roku i 9 proc. kwartalnie (do czego przyczyniły się m.in. niższe składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Wskaźnik koszty/dochody spadł w pierwszej połowie 2021 roku do 44,7 proc, z 50,3 proc. w pierwszej połowie 2020 roku.

Odpisy wyniosły w II kwartale 266 mln zł, to o 3 proc. mniej niż oczekiwali analitycy. Odpisy spadły rok do roku aż o 73 proc (w II kwartale wyniosły 985 mln zł), lecz w porównaniu z I kwartałem lekko wzrosły – o 9 proc. Koszty ryzyka za II kwartał wyniosły 1,71 proc., po I półroczu roku to 1,64 proc. podczas gdy rok wcześniej wynosiły 3,96 proc.

Na koniec czerwca 2021 r. suma bilansowa Aliora osiągnęła 79 mld zł i była o 1,8 proc. wyższa niż rok wcześniej. Kredyty brutto wyniosły 62,6 mld zł, rosnąc 1,4 proc. a depozyty 67,8 mld zł, rosnąc 3 proc. rdr. W II kwartale sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 901 mln zł, oznacza to wzrost o 21 proc. kwartalnie i o 35 proc. rok do roku. Sprzedaż leasingu wyniosła 808 mln zł, rosnąc 94 proc. rdr i 12 proc. kdk.

Alior podał, że utrzymuje wskaźniki adekwatności kapitałowej Tier I oraz TCR na wysokim oraz stabilnym poziomie (odpowiednio 12,99 proc. oraz 14,95 proc.), znacznie powyżej wymogów regulacyjnych (odpowiednio 449pb. oraz 445 pb.).

Oznacza to, że grupa Alior Banku dysponuje nadwyżką kapitałów Tier I w wysokości ponad 2,2 mld zł powyżej wymogów regulacyjnych.