Bank Millennium jako pierwszy w branży opublikował wyniki za drugi kwartał, które okazały się nieco lepsze od oczekiwań rynku. Bank wypracował w drugim kwartale zysk netto na poziomie 125,2 mln zł, a analitycy spodziewali się średnio 119 mln zł.

Osiągnięty wynik jest nieznacznie gorszy niż 128 mln zł zysku przed rokiem. Według analityków to, że zysk jest lepszy od oczekiwań, było możliwe dzięki bardzo dobrym przychodom z operacji finansowych oraz transakcji walutowych. W całym półroczu bank zarobił 252 mln zł, czyli o 19 proc. więcej niż przed rokiem. Wkrótce o swoich zyskach opublikują największe banki. – Spodziewamy się, że zysk PKO BP w drugim kwartale wyniesie 938 mln zł, czyli będzie nieznacznie niższy od tego z I kwartału 2008 r., ale też o 53 proc. wyższy niż przed rokiem – mówi Marek Juraś, szef działu analiz DM BZ WBK.

Według prognoz tego domu maklerskiego bank Pekao w okresie od marca do czerwca zarobił 826 mln zł i będzie to wynik gorszy niż w poprzednim kwartale, kiedy zaksięgowano jednorazowy zysk ze sprzedaży CDM. – Ale po odjęciu tej transakcji zysk wypracowany w II kwartale będzie o kilka procent wyższy – dodaje Juraś. Jego zdaniem oprócz PKO BP także BRE Bank zanotuje około 50-proc. wzrost zysku w ujęciu rocznym, a Getin Holding po odjęciu transakcji sprzedaży udziałów w Noble Banku zanotuje wzrost o około 25 proc.

Pozostałe banki wypracują w najlepszym wypadku wyniki porównywalne z osiągniętymi rok temu. Średnia dla całego sektora może wypaść gorzej niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku. – Spodziewam się, że wyniki operacyjne sektora bankowego w drugim kwartale będą nieco gorsze w stosunku do I kwartału tego roku i w porównaniu z II kwartałem 2007 roku – uważa Andrzej Powierża, analityk DM Banku Handlowego.

Bogusław Kott, prezes Millennium Banku, zapowiedział, że bank podtrzymuje cele biznesowe na koniec 2009 roku, ale zastrzegł, że mogą pojawić się trudności w dwóch punktach. Pierwszy z nich to spadek relacji kosztów do dochodów do poziomu 55 proc. z 61,8 proc. obecnie.

– Przy tak napiętym programie inwestycyjnym będzie to trudne, chociaż nie jest niewykonalne – mówi prezes Millennium Banku i zapowiada działania racjonalizujące koszty funkcjonowania banku. Millennium inwestuje m.in. w sieć placówek. Obecnie ma ich 445, a do końca przyszłego roku ma ich być 560.

Drugi ryzykowny punkt to planowane osiągnięcie 6-proc. udziału w rynku funduszy inwestycyjnych wobec obecnych 2,9 proc.

Termin publikacji kwartalnych wyników finansowych: