Liczba klientów towarzystw funduszy inwestycyjnych na koniec ubiegłego roku wyniosła 2,75 mln – wynika z szacunków Analizy Online. To o 480 tys. mniej niż na koniec 2007 r. Średnia wartość oszczędności zgromadzonych przez jedną osobę spadła do 26,4 tys. zł z 41 tys. zł w grudniu 2007 r. – Można przypuszczać, że najczęściej środki wycofywały te osoby, które zaczęły inwestycje w szczycie hossy i wartość ich aktywów zaczęła topnieć – mówi Remigiusz Nawrat, dyrektor departamentu rozwoju w PKO TFI. Jego zdaniem w tym roku nie należy się spodziewać następnej fali ucieczki klientów. – Ci, którzy mieli odejść, już odeszli – uważa Nawrat. – W funduszach zostali klienci bardziej świadomi. Ich strategie mogą zakładać albo dużą aktywność w inwestowaniu, albo nastawienie na długofalowe korzyści – dodaje Piotr Góralewski, prezes TFI PZU. Jak wynika z szacunków „Rz”, skala zmian liczby klientów w poszczególnych TFI była bardzo różna i wahała się od wzrostu (TFI PZU) do 60-proc. ubytków. Choć TFI ubyło 15 proc. klientów, to jest to nadal niewiele w porównaniu ze spadkiem wartości aktywów. W ciągu roku skurczyły się one o ok. 45 proc.!

– Mam trochę wątpliwości co do tych danych. Są TFI, w których dana osoba wycofuje wszystkie oszczędności, a jej rejestry są zamykane po jakimś czasie i w statystykach może być uwzględniana jako aktywny klient – zauważa Marcin Bednarek, członek zarządu BPH TFI. – Rzeczywiście, jest takie zjawisko i może się tak zdarzyć, że gwałtowny spadek klientów odnotujemy dopiero w I kw. 2009 r. – mówi Tomasz Publicewicz z Analizy Online.

[ramka][b]Przejęcie w branży[/b]

TFI Opera kupuje SEB TFI. Opera (prywatne TFI) na koniec stycznia zarządzała ok. 710 mln zł aktywów. SEB TFI należało do SEB (Skandinaviska Enskilda Banken), który postanowił sprzedać swoje TFI, by skupić się w Polsce na działalności bankowej. Po połączeniu aktywa Opera TFI wzrosną do 1,4 mld zł, co daje 14. pozycję na rynku. Strony nie ujawniają kwoty transakcji, ale szacuje się ją na 13 – 15 mln zł.

[i]—acw[/i][/ramka]