Rada nadzorcza Banku Pocztowego zdecydowała w poniedziałek o powołaniu z dniem 7 stycznia Roberta Kuraszkiewicza na stanowisko banku. W związku z tym zdecydowano o złożeniu odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na objęcie przez Kuraszkiewicza tej funkcji.

Jednocześnie w poniedziałek zakończył się okres czasowego wykonywania czynności członka zarządu banku przez Jakuba Słupińskiego, delegowanego do tego członka rady nadzorczej. Pełnił tę funkcję od 17 października 2018 r., gdy rada nadzorcza odwołała Sławomira Zawadzkiego. Powodów odwołania nie podano (kierował Pocztowym od lipca 2016 r.).

Nowy prezes Banku Pocztowego zasiada w jego zarządzie od czerwca 2016 r., jako wiceprezes od lipca 2017 r. Wcześniej przez rok pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w firmie Student Depot Sp. z o.o. odpowiadając za rozwój sieci prywatnych domów studenckich. W latach 2012 – 2016 związany ze Stowarzyszeniem Energii Odnawialnej, najpierw na stanowisku wiceprezesa, a przez ostanie dwa lata na stanowisku prezesa. Od 2006 r. do 2016 r. współpracował z inwestorami w sektorze energii odnawialnej w Polsce, w tym m.in. z GEO Renewables, odpowiadając za pozyskiwanie finansowania dla farm wiatrowych, oraz EDP Renewables Polska. W latach 2013-2014 związany z firmą High Tech Project Sp. z o.o., gdzie zajmował stanowisko prezesa. W latach 2002 – 2006 pełnił funkcje dyrektora generalnego i prezesa ContactPoint Sp. z o.o. zajmującej rozwojem outsourcingu i budowaniem systemów CRM. Był Członkiem wielu rad nadzorczych spółek kapitałowych, m.in. KGHM, XIV NFI, Skystone Capital, a w latach 1999-2000 również Banku Pocztowego. Kandydował do Sejmu w 2011 r. (bez powodzenia) z ramienia prawicowej partii Polska Jest Najważniejsza, której liderem był Paweł Kowal.

Historyk, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach East Central European Scholarship Program studiował finanse na University of Wisconisn Lacrosse. Uzyskał certyfikat Georgetown University Washington DC w zakresie zarządzania finansami. W roku 1998 odbył praktyki w Center for Strategic and International Studies w Waszyngtonie.

Bank Pocztowy to jeden z najmniejszych banków komercyjnych (ma ponad 7,5 mld zł aktywów w porównaniu do ponad 300 mld zł w przypadku lidera polskiego sektora – PKO BP, czy 130 mld zł ING Banku Śląskiego, piątego co do wielkości gracza). W marcu pisaliśmy, że Bank Pocztowy, który w 75 proc. należy do Poczty Polskiej, a w 25 proc. do PKO BP, może zostać sprzedany. Na początku października Bank Pocztowy przyjął nową, zmodyfikowaną strategię.