Belgijska Grupa KBC (właściciel Kredyt Banku) sprzedał pośrednika kredytowego  Żagiel S.A. spółce Santander Consumer Finanse  za kwotę 10 mln zł.  W 2009 roku Kredyt Bank odsprzedał firmę Żagiel  swojemu inwestorowi , grupie KBC za 350 mln zł. Umowa przewidywała, że w przypadku sprzedaży przez KBC akcji spółki Żagiel podmiotowi zewnętrznemu za kwotę mniejszą od 350 mln zł, ryzyko Kredyt Banku jest ograniczone do 10 proc. ceny sprzedaży, tj. 35 mln zł. Wczoraj  Kredyt Bank otrzymał wezwanie do zapłaty tej kwoty , ale w związku z utworzeniem w grudniu 2011 roku rezerwy na to zobowiązanie, jego realizacja nie będzie miała wpływu na rachunek zysków i strat Grupy Kredyt Banku  w 2012 roku – poinformował bank w komunikacie.

W lutym KBC i Grupa Santander,  akcjonariusze BZ WBK i Kredyt Banku zawarli porozumienie dotyczące połączenia obu banków, które nastąpi  przez przeniesienie aktywów i pasywów  Kredyt Banku na rzecz BZ WBK, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego BZ  WBK. W wyniku połączenia ma powstać trzeci co do wielkości bank w Polsce.

krześ