Obejmie stanowisko zwalniane przez wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, Jyrki Katainena, będzie piastować je przez rok do czasu wyboru nowego przewodniczącego. Podczas rocznej kadencji będzie kierować sprawą wyboru nowego prezesa i ustalenia strategii banku do 2025 r.