Z danych Komisji wynika, że tylko w grudniu 2013 r. zysk netto sektora bankowego wyniósł 1,31 mld zł, a w całym czwartym kwartale ub.r. 3,6 mld zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w 2013 r. 34,1 mld zł, spadając rdr o 3,8 proc.

Wynik na działalności bankowej w minionym roku wyniósł 55,5 mld zł i był o 5,6 proc. niższy niż rok wcześniej.

Natomiast koszty wyniosły 27,6 mld zł, czyli były o 0,8 proc. niższe niż rok wcześniej.

Współczynnik wypłacalności sektora bankowego na koniec 2013 r. wynosił 15,75 proc., podczas gdy rok wcześniej 14,74 proc.