Bank tłumaczy, że wprowadza nową strukturę organizacyjną centrali, która będzie obowiązywała od 1 marca br.

Zmiany obejmują m.in. zmniejszenie liczby departamentów z 77 do 28 oraz przypisanie nowych odpowiedzialności członkom zarządu – napisano w komunikacie.

- Jedną z konsekwencji przeprowadzanych zmian jest decyzja o rozwiązaniu umów o pracę z częścią pracowników w trybie zwolnień grupowych. Zostanie nimi objętych maksymalnie 260 pracowników zatrudnionych w departamentach centrali, co stanowi 4 proc. poziomu zatrudnienia w banku według stanu na 24.02.2014 roku. Proces reorganizacji potrwa od końca lutego do czerwca br. i nie będzie dotyczyć pracowników sieci oddziałów, placówek Alior Bank Express, ani centrów biznesowych- podał bank.

Komunikat tłumaczy również, że decyzje dotyczące rozwiązania umów o pracę mają uzasadnienie wyłącznie biznesowe i w każdym przypadku zostały podjęte w oparciu o jasne kryteria takie jak: likwidacja stanowiska pracy (uniemożliwiająca dalsze zatrudnienie), forma zatrudnienia (umowa na czas określony lub w niepełnym wymiarze czasu pracy), kwalifikacje zawodowe (jakość i wydajność wykonywanej pracy) oraz posiadanie przez pracownika innych stałych źródeł utrzymania (emerytura, renta).

Bank poinformował, że pracownicy, z którymi rozwiązano umowę o pracę, otrzymają nie tylko należne świadczenia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (tj. kodeksu pracy oraz tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych), ale także w zależności od stażu pracy zostaną objęci dodatkowymi odprawami.

Restrukturyzacja jest częścią programu optymalizacji kosztów wdrażanego w centrali Alior Banku, którego skutkiem będzie ok. 50 mln zł oszczędności w latach 2014-2015, po uwzględnieniu kosztów związanych z pakietami odpraw. Dodatkowo, podjęte działania wpłyną na poprawę efektywności Banku oraz obniżenie współczynnika C/I ( kosztów do dochodów) do poziomu poniżej 45 proc.  w 2016 roku.

- Optymalizacja struktury organizacyjnej centrali nie oznacza zmiany strategii czy spowolnienia tempa rozwoju banku. Od początku 2014 roku Alior Bank przyjął do pracy ponad 340 osób i planuje dalej zatrudniać, w szczególności na stanowiska związane z oferowaniem produktów i usług bankowych – podkreśla bank w komunikacie.