Tag: Zwolnienia Grupowe

Powiązane

Kadry

Zwolnienia grupowe: konsultacje, gdy w firmie nie działają związki zawodowe

Gdy w zakładzie pracy nie działają związki zawodowe, procedowanie zwolnień grupowych wymaga konsultacji z przedstawicielami pracowników. Nieprawidłowo wybrana reprezentacja oznacza, że redukcję przeprowadzono wadliwie.

Zwolnień pracowników znacznie więcej niż przed kryzysem

W styczniu 202 1 r. w dużych firmach posadę straciło już 2 tys. osób. Nadchodzące zmiany mogą oznaczać dalszą redukcję pracowników.

Pandemia nie ułatwi likwidacji firmy

Upadłość lub likwidacja pracodawcy nie powoduje automatycznie rozwiązania umów o pracę, ale znacznie je ułatwia. Wobec zwalnianych osób trzeba jednak dochować formalności i się z nimi odpowiednio rozliczyć.

RPO pyta o zasady planów zwolnień grupowych w PLL LOT

Narasta sytuacja konfliktowa na tle planowanych zwolnień grupowych w PLL LOT - wskazuje RPO.

Kiedy zwolnienie wchodzi w tryb grupowy

Pracodawca, który chce rozwiązać z pracownikiem umowę z powodu likwidacji stanowiska pracy, musi najpierw sprawdzić, ile osób zwolnił 30 dni wcześniej oraz ile osób zamierza zwolnić 30 dni później z tej przyczyny.

Dobrowolne odejścia zamiast zwolnień grupowych

Pracodawca może wprowadzić program dobrowolnych odejść (PDO) zamiast uruchomienia procedury zwolnień grupowych. Nie narusza w ten sposób prawa ani nie zmierza do jego obejścia. Porozumienia o rozwiązaniu umów zawierane na podstawie regulaminu dobrowolnych odejść są wliczane do zwolnień grupowych. Pracodawca ma jednak wybór i może zdecydować, że uruchamia procedurę zwolnień grupowych albo PDO, ale bez rygorów przewidzianych w tej ustawie.

Czy dyspozycyjność pracownika może być kryterium doboru do zwolnień grupowych?

Gdy podstawowym kryterium wyboru osób do zwolnienia jest przydatność zawodowa, jako uzupełniające wolno przyjąć możliwość liczenia na obecność pracownika w pracy.

Kryteria doboru do zwolnień grupowych nie na zasadzie „widzimisię”

Kryteria doboru pracowników do zwolnienia w ramach redukcji grupowych muszą być obiektywne i sprawiedliwe. Nie mogą też nikogo dyskryminować. Zwykle jedno kryterium to za mało.

Emeryci i renciści pierwsi do zwolnienia w ramach redukcji zatrudnienia w administracji rządowej

Redukcje zatrudnienia w podmiotach administracji rządowej mogą objąć emerytów, rencistów i osoby spełniające warunki do emerytury. Pytanie, czy te kryteria mają być kluczowe.

Zwolnienia grupowe pracowników: problemy z liczeniem terminów

Rzecznik Generalny TSUE nie zgadza się, że proces zwolnień grupowych biegnie od wręczenia pierwszego wypowiedzenia w tej procedurze. Nie ma też pewności, jak ustalać końcową datę tych zwolnień.