Tag: Zwolnienia Grupowe

Powiązane

Kadry

Prawo do otrzymania odprawy nie jest bezwzględne

Po wypłaceniu odprawy osobie zwolnionej z przyczyn niedotyczących pracownika może się okazać, że świadczenie nie było należne. W takim przypadku powstaje obowiązek jego zwrotu.

Jak zaksięgować odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Pracownikom z tytułu zwolnień grupowych i indywidualnych przysługuje prawo do odprawy, której wypłatę należy odpowiednio zapisać w księgach rachunkowych.

Pakiet socjalny nie zawsze stanowi źródło prawa pracy

Porozumienie zawarte między inwestorem zamierzającym nabyć akcje spółki, której akcjonariuszami są pracownicy, a organizacjami związkowymi działającymi w tej spółce, nie stanowi źródła prawa pracy jako nieoparte na ustawie.

Prokurator Generalny składa dziewięć skarg nadzwyczajnych

Prokurator Generalny skierował już dziewięć skarg nadzwyczajnych od wyroków Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej oddalających roszczenia pracowników żądających od pracodawcy należnej im odprawy pieniężnej z tytułu grupowego zwolnienia oraz sprostowania otrzymanych świadectw pracy - podała Prokuratura Krajowa.

Zwolnienia grupowe: konsultacje, gdy w firmie nie działają związki zawodowe

Gdy w zakładzie pracy nie działają związki zawodowe, procedowanie zwolnień grupowych wymaga konsultacji z przedstawicielami pracowników. Nieprawidłowo wybrana reprezentacja oznacza, że redukcję przeprowadzono wadliwie.

Zwolnień pracowników znacznie więcej niż przed kryzysem

W styczniu 202 1 r. w dużych firmach posadę straciło już 2 tys. osób. Nadchodzące zmiany mogą oznaczać dalszą redukcję pracowników.

Pandemia nie ułatwi likwidacji firmy

Upadłość lub likwidacja pracodawcy nie powoduje automatycznie rozwiązania umów o pracę, ale znacznie je ułatwia. Wobec zwalnianych osób trzeba jednak dochować formalności i się z nimi odpowiednio rozliczyć.

RPO pyta o zasady planów zwolnień grupowych w PLL LOT

Narasta sytuacja konfliktowa na tle planowanych zwolnień grupowych w PLL LOT - wskazuje RPO.

Kiedy zwolnienie wchodzi w tryb grupowy

Pracodawca, który chce rozwiązać z pracownikiem umowę z powodu likwidacji stanowiska pracy, musi najpierw sprawdzić, ile osób zwolnił 30 dni wcześniej oraz ile osób zamierza zwolnić 30 dni później z tej przyczyny.

Dobrowolne odejścia zamiast zwolnień grupowych

Pracodawca może wprowadzić program dobrowolnych odejść (PDO) zamiast uruchomienia procedury zwolnień grupowych. Nie narusza w ten sposób prawa ani nie zmierza do jego obejścia. Porozumienia o rozwiązaniu umów zawierane na podstawie regulaminu dobrowolnych odejść są wliczane do zwolnień grupowych. Pracodawca ma jednak wybór i może zdecydować, że uruchamia procedurę zwolnień grupowych albo PDO, ale bez rygorów przewidzianych w tej ustawie.