Jak poinformował zarząd GPW akcje hiszpańskiego właściciela polskiego banku BZ WBK zostały dopuszczone od czwartku do obrotu na rynku. Mowa o 12,58 mld akcji o wartości nominalnej 0,5 EUR każda.

Wejście na warszawski rynek Banco Santander było ostatnim z wymogów KNF, która w 2012 r. zgodziła się na przejęcie Kredyt Banku przez BZ WBK, dzięki czemu połączona instytucja wdarła się do piątki największych banków na polskim rynku. Wcześniej spółka musiała m.in. zwiększyć liczbę akcji w wolnym obrocie, uporządkować działalność podmiotów zależnych w Polsce (m.in. Santander Consumer Banku) oraz zapewnić udział w radzie nadzorczej połączonego banku przynajmniej połowy niezależnych członków.

Dzięki wejściu na GPW Banco Santander kapitalizacja polskich i zagranicznych spółek notowanych na rodzimym parkiecie przekroczy 1 bln zł.