Nabywcą 100 proc. akcji GetBacku jest Emest Investments – podmiot założony przez konsorcjum funduszy private equity. Przeniesienie akcji nastąpiło 15 czerwca. Transakcja o wartości 825 mln zł jest jedną z największych przeprowadzonych w tym roku w Polsce.

Rozliczenie transakcji zostało podzielone na dwa etapy. W ramach pierwszej transzy Idea Bank otrzymał 515 mln zł. Pozostała kwota zostanie zapłacona w terminie do 18 miesięcy. W celu zabezpieczenia tej wierzytelności ustanowiony został zastaw na akcjach GetBack stanowiących 62 proc. kapitału spółki. Zawarcie transakcji nastąpiło po uzyskaniu zgody UOKIK oraz Urzędu Antymonopolowego na Ukrainie.

Transakcja sprzedaży zostanie ujęta w wyniku za II kwartał br. zwiększając zysk Grupy Idea Banku w II kwartale. Przypomnijmy, że Grupa kupiła GetBack w lipcu 2014 r. za 270 mln zł. – Nasz zysk z tej transakcji, uwzględniając cenę całkowitą, wynosi pół miliarda złotych, co uważam za bardzo duży sukces. Inwestycja w GetBack pokazuje, że potrafimy wykorzystać sytuacje rynkowe nie tylko do rozwoju grupy w formie organicznej, ale również poprzez udane akwizycje – ocenia Jarosław Augustyniak, prezes Idea Banku. Szacowany wpływ transakcji na wynik za II kwartał wyniesie ok. 310 mln zł.

Środki pozyskane ze sprzedaży GetBack zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji wyemitowanych na zakup spółki. Pozostała kwota zasili kapitały grupy, która dzięki temu nie wyklucza wykorzystania tych środków na przyszłe akwizycje. – Jesteśmy potencjalnie zainteresowani zakupem, firm z sektora nowych technologii, zarządzania flotą samochodową, firm księgowych, faktoringowych. Podmioty z takich branż mogłyby uzupełnić ofertę naszej grupy. Rynek finansowania małych firm rozwija się dynamicznie i widzimy duże szanse wykorzystania tej tendencji w budowie silnej grupy kapitałowej skoncentrowanej na obsłudze polskich przedsiębiorców – mówi Augustyniak.

Spółka GetBack zajmuje się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności, pochodzących przede wszystkim od banków i firm telekomunikacyjnych. Przychody z tego tytułu stanowią 60 proc. wszystkich przychodów. Pozostałe 40 proc. stanowią przychody z tytułu zarządzania zewnętrznymi portfelami wierzytelności. Od 30 czerwca 2014 r. do 31 marca 2016 r., wartość portfeli zarządzanych przez GetBack zwiększyła się z 2,2 mld zł do 14 mld zł.

Grupa Idea Bank jest w trakcie zakupu największej firmy leasingowej w Polsce, Getin Leasing, a dwa lata wcześniej kupiła spółkę VB Leasing. Umowa pozwalająca na zawarcie transakcji zakupu Getin Leasing została zawarta w połowie kwietnia. W wyniku integracji Getin Leasing z Idea Leasing powstałby rynkowy lider o łącznej sprzedaży przekraczającej 6 mld zł rocznie i 15-proc. udziale w rynku.