Na pierwszy rzut oka pozyskanie finansowania w banku przez innowacyjną firmę, często młodą i dopiero próbującą skomercjalizować swój wynalazek,bywa trudne. W tradycyjnym podejściu tego typu firmy, mające nieco wyższy poziomem ryzyka, powinny prędzej znaleźć finansowanie u funduszy venture capital, na giełdzie albo u obligatariuszy.To jednak mylne wrażenie, bo banki coraz częściej finansują także innowacje.

Paleta źródełfinansowania

W przypadku banków możliwości finansowania innowacji są ograniczone. Jako instytucje odpowiadające za bezpieczeństwo depozytów i w związku z tym silnie uregulowane, banki mają ograniczone możliwości angażowania się w przedsięwzięcia wysokiego ryzyka. Nie oznacza to jednak, że nie mogą i nie wspierają innowacyjnych przedsięwzięć. W niektórych krajach banki w istotny sposób kontrybuują środkami do funduszy privateequity, dzięki temu same nie ponoszą bezpośrednio ryzyka inwestycji, a poza tym nie muszą budować specyficznych kompetencji potrzebnych przy inwestowaniu w wysoce ryzykowne przedsięwzięcia. W Polsce rola banków we wspieraniu innowacyjności jest jeszcze inna, związana z wykorzystywaniem unijnych środków na ten cel. Szczególnie tych nakierowanych na finansowanie rozwoju nowych technologii w celowych programach, takich jak program operacyjny „Innowacyjna gospodarka”, w ramach którego w ostatnich latach banki miały około 60-proc. udział w finansowaniu tego typu projektów (według liczby złożonych wniosków). Również teraz banki mają dużą rolę w finansowaniu firm dzięki m.in. programowi „Kredyt na innowacje technologiczne”, który powstał we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i ma z jednej strony ułatwić przedsiębiorcom uzyskanie finansowania, a z drugiej zachęcić banki do jego udzielenia. Pod koniec 2015 r. BGK podpisał umowy z 17 bankami, które będą go udzielać przedsiębiorstwom z sektora MŚP(wspierane są wdrożenia innowacji o charakterze technologicznym– do przedsiębiorców ma trafić 422 mln euro).Kolejnym elementem współpracy banków i instytucji państwowych w finansowaniu technologii są gwarancje na innowacje (szczególny rodzaj gwarancji de mini mis). Pula dostępnych środków wynosiła na początku programu250 mln zł, co pozwoli na objęcie gwarancjami kredytów o wartości 416 mln zł(będą udzielane do końca tego roku).

 

 

Wsparcie to nie tylko finansowanie

Warto także spojrzeć na to, kim jest innowacyjna firma. Jeśli innowacyjna firma to dopiero pomysł na biznes, bez jakiegokolwiek zaplecza finansowego czy majątkowego, w takiej sytuacji oczywiście bank będzie mieć problem z udzieleniem finansowania. Zupełnie inaczej wygląda jednak finansowanie innowacji w przypadku już funkcjonujących firm, które mogą się wykazać sukcesami biznesowymi. W takiej sytuacji niepowodzenie innowacji nie musi jednocześnie skutkować brakiem możliwości spłaty kredytu, gdyż firma generuje dochody z działających już linii biznesowych. Tacy klienci są dla banków bezpieczniejsi i powinni łatwiej uzyskać finansowanie. Jednak wsparcie ze strony banków nie ogranicza się jedynie do sfery finansowej. Obejmuje także pomoc w znalezieniu partnera do prac badawczo-rozwojowych, szkolenia i oczywiście kompleksowe doradztwo dotyczące adekwatnych do projektu formy konstrukcji finansowania przedsięwzięcia.

Andrzej Kopyrski wiceprezes zarządu Banku Pekao SA

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już jutro, oglądaj relację z Gali wręczenia nagród na rp.pl

Dowiedz się więcej

 

KOMENTARZ: Finansowanie innowacji to obszar gospodarki w którym brak jest rozwiązań o charakterze standardowym – wymaga również innowacyjnego podejścia. Poszczególne etapy tych procesów wdrażania i finansowania innowacji obarczone są zupełnie innymi rodzajami ryzyka i wymagają różnych źródeł finansowania. W zależności od tego czy projekt jest w fazie koncepcyjnej, badawczej czy wdrożeniowej rożnego rodzaju wsparcia będzie wymagał. Im wcześniejsza faza projektu, tym częściej niezbędne będą fundusze własne inwestora, dotacje celowe czy środki od np. aniołów biznesu. W kolejnych etapach przychodzi czas na inwestorów kapitałowych – np. fundusze venture capital. Sieć instytucji finansowych, w tym banki i giełda, tworzą rynek kapitałowy, niezbędny m.in. do właściwego wspierania działań innowacyjnych w gospodarce. Sprawna komunikacja, wiedza, współpraca i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami tego rynku ma znaczenie strategiczne. Instytucje finansowe są w wielu przypadkach katalizatorem innowacji poprzez właściwe zaadresowanie możliwości ich finansowania. Duża rola przypada bankom gdyż to one są naturalnym partnerem firm na różnych etapach ich rozwoju. Od umiejętności doradczych banków, umiejętności dzielenia się ich doświadczeniem  oraz odpowiedniego alokowania różnych kategorii ryzyka i właściwego strukturyzowania transakcji finansowych zależą w dużej mierze możliwości wykorzystania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. Nie zapominajmy tez o roli polityki innowacyjnej realizowanej przez państwo. Bez właściwego klimatu inwestycyjnego wiele projektów zostanie tylko na papierze.