Umowa zakłada sprzedaż akcji czterech spółek wchodzących w skład segmentu Rumunia, w tym Idea Banku Rumunia i Idea Leasing Rumunia za łączną cenę 213 mln RON (43 mln EUR i 193 mln zł). Uzyskana cena stanowi 0,91 wartości księgowej Grupy Idea Bank Rumunia określonej na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2020 r. (kapitały własne wynosiły 220 mln zł).

Warunkami są m.in.: uzyskanie bezwarunkowej zgody rumuńskiego organu antymonopolowego wraz ze zgodą albo brakiem sprzeciwu Najwyższej Rady Obrony Narodowej Rumunii i Narodowego Banku Rumunii. a także uzyskanie zgody Rumuńskiego Organu Nadzoru Finansowego na zmianę istotnego pośredniego akcjonariusza IDEA Broker de Asigurare S.R.L. (spółka zależna od Idea Banku Rumunia). Spełnienie określonych w umowie warunków powinno nastąpić najpóźniej do końca tego roku, w przeciwnym wypadku strony będą uprawnione do rozwiązania umowy. Do momentu uzyskania zgody Narodowego Banku Rumunii, Urzędu Nadzoru Finansowego oraz Rady ds. Konkurencji, podmioty z grupy Idea Bank Rumunia będą prowadziły samodzielną działalność operacyjną.

Idea Bank Rumunia obsługuje klientów indywidualnych oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Oferuje kredyty, produkty depozytowe, karty płatnicze i kredytowe, a także liczne usługi kasowo-rozliczeniowe oraz produkty z zakresu bancassurance. Z kolei Idea Leasing prowadzi działalność leasingową dla firm, oferując usługi pośrednictwa leasingu finansowego majątku ruchomego (w tym kredytowanie zakupu majątku) dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na koniec marca rumuński biznes miał łącznie 2,7 mld zł aktywów. Wynik netto w I kwartale wyniósł 4,7 mln zł, w całym 2020 r. było to 16 mln zł. ROE sięgnęło 8,5 proc.

- Zgodnie z naszą strategią, z sukcesem sprzedajemy rumuńskie aktywa Grupie Banca Transilvania, największemu i najbardziej dynamicznemu graczowi na lokalnym rynku. To kolejna dobra dla Holdingu transakcja zrealizowana przez naszą Grupę w ostatnich miesiącach – stwierdził Piotr Kaczmarek, prezes Getin Holdingu. Grupa stara się także o sprzedaż aktywów na Ukrainie (bank i spółka windykacyjna) po tym jak sprzedała już firmę leasingową w Rosji i bank na Białorusi.

- Postrzegamy nabycie Idea Bank Rumunia jako nową szansę dla Banca Transilvania, dla klientów i dla konsolidacji rumuńskiego systemu bankowego - dodał Horia Ciorcilă, szef rady dyrektorów Banca Transilvania.

Instytucja ta dokonała pierwszego przejęcia w 2015 r., kiedy nabyła Volksbank Romania w ramach największej w tamtym momencie transakcji na rumuńskim rynku bankowym. W 2018 r. przejęła Bancpost, ERB Retail Services oraz ERB Leasing. Przejęcia te zakończyły strategię zwiększania i konsolidacji udziału w rynku Banca Transilvania, prowadząc - wraz z rozwojem organicznym - do tego, że bank stał się największym bankiem rumuńskiego systemu bankowego. Banca Transilvania ma ponad 3,2 milionów klientów, ponad 9,000 pracowników, 500 oddziałów. To największa grupa finansowa w Europie Południowo-Wschodniej.