fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nadgodziny lekarzy: czy uwzględnić dodatek ordynatorski licząc stawkę wynagrodzenia

Bonus związany z pełnieniem stanowiska w szpitalu uwzględnia się przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia za nadgodziny. Nie robi się tego jednak przy obliczaniu dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, gdyż nie stanowi on wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania szefa.
Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654 ze zm., dalej ustawa) nie wprowadza odrębnych zasad ustalania wynagrodzenia za nadgodziny lekarzy czy ordynatorów. Oznacza to, że stosuje się do nich ogólne regulacje kodeksu pracy. Co więcej art. 95 ust. 4 ustawy, określający zasady rekompensaty dyżurów medycznych, odwołuje się wprost do art. 1511 § 1-3 kodeksu pracy.Wskazuje, że rekompensata takiej pracy odbywa się również na zasadach dotyczących nadgodzin. Wszystko to stanowi, że do wynagrodzenia lekarzy i ordynatorów przysługującego za pracę w nadgodzinach, czy także w zakresie dyżurów medycznych stosuje się zasady wynikające z kodeksu pracy, a co za tym idzie wykładnia dotycząca odpowiednich regulacji kodeksowych jest wobec nich aktualna.W praktyce oznacza to, że wynagrodzenie za nadgodziny ordynatora jest dwuskładnikowe i obejmuje normalne wynagrodzenie za pracę oraz dodatek. Każde z tych świadczeń ustala się na innej podstawie. D...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA