fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Co ma zrobić wierzyciel, gdy spółka nie ma majątku

Do ustalenia kręgu osób potencjalnie ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki wystarczy stwierdzić, czy dany członek zarządu pełnił swoją funkcję w okresie, kiedy istniało zobowiązanie spółki, którego egzekucja okazała się bezskuteczna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, także będąc jeszcze w organizacji, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Zasadą jest, że wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, natomiast odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania została przewidziana w art. 299 kodeksu spółek handlowych.Zgodnie z tym przepisem, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.Członek zarządu może jednak uwolnić się od tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układoweg...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA