fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spółki: przepisy o prokurze budzą wątpliwości

Niejasna sytuacja jest w przypadku niezłożenia przez prokurenta występującego w imieniu spółki w postępowaniu sądowym, bądź administracyjnym dokumentu stwierdzającego udzielenie mu prokury, czyli np. odpisu z KRS.
W mojej ocenie brak jest w obecnym stanie prawnym podstaw do zobowiązywania prokurenta do przedłożenia takiego dokumentu w trybie uzupełnienia braków formalnych pisma.Wynika to z zasady jawności materialnej rejestru. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 zd. 1 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. „Nikt" czyli także sąd, bądź organ administracji.Odpowiadając zatem na pytanie, czy prokurent zobowiązany jest do przedkładania organom dokumentu stwierdzającego fakt udzielenia mu prokury, trzeba odpowiedzieć przecząco, gdyż:- od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów (art. 15 ust. 1 zd. 1 ustawy o KRS),- organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP).Jawność materialna Zasada jawności materialnej rejestru...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA