fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zakład udzielający podwładnym pożyczek finansuje je ze środków obrotowych

Najczęściej zakład udzielający podwładnym pożyczek finansuje je ze środków obrotowych. Dopuszczalne jest to także z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Jeśli pożyczka jest oprocentowana, podwładny płaci firmie odsetki. Tu rodzi się pytanie, jakie skutki podatkowe dla zatrudnionych wywołuje pożyczenie pieniędzy nieodpłatnie lub z odsetkami niższymi niż te obowiązujące na rynku, czyli np. w bankach lub podobnych instytucjach finansowych. Niejednokrotnie w tej sprawie wypowiadał się fiskus.Przykładowo warto tu przywołać interpretację indywidualną ministra finansów z 16 kwietnia 2010 r. (DD3/033/14/RYM/10/PK-1632/2009). W niej stwierdzono, że „ (...) na gruncie kodeksu cywilnego umowa pożyczki jest umową nieodpłatną. Niemniej jednak umowa ta może mieć charakter odpłatny.Odpłatność można ustalić w różny sposób, np. w postaci oprocentowania wyrażonego w pieniądzu, przeniesienia własności rzeczy oznaczonych co do tożsamości, zezwolenia na korzystanie z rzeczy, udziału w zysku osiągniętym przez pożyczkobiorcę. Należy podkreślić, że jeżeli strony w umowie pożyczki zastrzegły brak odpłatności w postaci ods...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA