fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Deregulacja zawodu pośrednika ubezpieczeniowego

Kandydat na agenta ubezpieczeniowego, brokera i aktuariusza nie będzie musiał zdawać egzaminu zawodowego
Ustawa deregulacyjna przewiduje wykreślenie z przepisów warunku posiadania średniego wykształcenia stawianego dotychczas pośrednikom ubezpieczeniowym.
Z kolei żeby zostać agentem ubezpieczeniowym, po zmianach wystarczy tylko szkolenie w zakładzie ubezpieczeń. Przepisy przestaną już wymagać, by po zakończeniu nauki kandydat do takiej pracy zdawał jeszcze egzamin.
Przyszli brokerzy i aktuariusze po studiach będą zwolnieni z egzaminów
Co innego deregulacja przewiduje dla brokerów ubezpieczeniowych. Ich wejście do zawodu jak dotychczas poprzedzi egzamin potwierdzający wiedzę. Kandydat będzie miał jednak prawo zwrócić się do komisji egzaminacyjnej o zwolnienie z części sprawdzianów, zaliczonych przez niego na studiach pierwszego lub drugiego stopnia.
W przepisach znajdzie się też furtka pozwalająca kandydatom do zawodu uniknąć sprawdzianu. Osoby z co najmniej sześcioletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie ubezpieczeń, uzyskanym w ciągu dziesięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej nie będą już stawać przed komisją egzaminacyjną, tylko od razu uzyskają prawo do wykonywania zawodu.
Zasady zwalniania z egzaminów obejmą także kandydatów na aktuariuszy. Będą oni mogli się ubiegać o zwolnienie z całego egzaminu. Wystarczy, by ukończyli studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia albo jednolite na kierunku nauk ekonomicznych, matematycznych lub fizycznych, obejmującym co najmniej wiedzę, umiejętności i kompetencje objęte egzaminem aktuarialnym, oraz udowodnią, że przez co najmniej sześć lat wykonywali czynności z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej lub statystyki pod kierunkiem aktuariusza.
Obecnie na rynku ubezpieczeniowym działa 235 aktuariuszy, 1082 brokerów, 33 tys. agentów ubezpieczeniowych i prawie 152 tys. osób wykonujących czynności agencyjne (ale tych ostatnich nowe przepisy nie dotyczą).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA