fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jakie korzyści z prowadzenia zakładu aktywności zawodowej

Zakład aktywności zawodowej przysłuży się pracodawcy i zatrudnionym niepełnosprawnym. Ten pierwszy zaoszczędzi na kosztach działalności, a załoga zyska wsparcie nie tylko w pracy
Szczegóły dotyczące funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej (zaz) określa ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm., dalej ustawa o rehabilitacji) oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (DzU nr 242, poz. 1776, dalej rozporządzenie). 24 lipca br. ukazało się nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 lipca 2012 r. w sprawie zaz (DzU z 2012 r., poz. 850), które wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.Jakie warunki Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zakład aktywności zawodowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką, o której utworzenie mogą się ubiegać:- gmina,- powiat,- fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna os...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA