fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Mandat za brak opłaty z parkomatu: Kierowca może się bronić przed egzekucją należności

Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
Obywatel musi mieć możliwość weryfikacji nałożenia na niego opłaty dodatkowej za brak biletu w strefie płatnego parkowania
Taką opłatę ściąga się, w razie jej niezapłacenia, w drodze egzekucji administracyjnej.  Jeżeli postępowanie egzekucyjne nie jest poprzedzone postępowaniem administracyjnym, obywatel może żądać przeprowadzenia postępowania dowodowego w trakcie postępowania egzekucyjnego, z odpowiednim zastosowaniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego – stwierdził NSA (sygnatura akt: I OSK 610/12).

Bez automatu

– To znaczący wyrok – ocenia prof. Ryszard Stefański z Uczelni Łazarskiego. – Do tej pory w takich sprawach stosowany jest automat, a w razie wątpliwości obywatel nie ma środków prawnych, by się bronić. Jest to wykładnia prokonstytucyjna, gdyż nie ma wyraźnego przepisu, który by to nakazywał.
Opłata dodatkowa jest nakładana, gdy parkujący w płatnej strefie nie zapłacił. Jeśli pieniądze nie wpłyną w ciągu kilku dni, zostaje wydany tytuł wykonawczy, rozpoczynający postępowanie egzekucyjne. Niezadowolony obywatel może najwyżej wnieść zarzut, ale wszelkie środki prawne służą już tylko do zbadania prawidłowości samego postępowania egzekucyjnego. Nie można zbadać prawidłowości nałożenia opłaty.

Dom na skrzyżowaniu

Barbara G. miała ją zapłacić za parkowanie w Białymstoku przy ul. Warszawskiej, należącej do strefy płatnego parkowania. Bezskutecznie, dołączając zdjęcia, przekonywała, że było to poza strefą. Budynek, w którym ma sklep, stoi na skrzyżowaniu z ulicą, która już nie należy do strefy. Sprawy jednak nie wyjaśniono, za to wszczęto postępowanie egzekucyjne. Prezydent miasta oddalił zarzuty, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało to postanowienie w mocy. Barbara G. zaskarżyła je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
Sąd uchylił oba postanowienia. Nie wyjaśniono, czy było to parkowanie w strefie, czy poza nią, jak sugeruje Barbara G. Organ powinien więc umożliwić zgłoszenie dowodów z zeznań ewentualnych świadków i ustosunkować się do złożonych zdjęć – stwierdził WSA.
W skardze kasacyjnej SKO stwierdziło, że odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a. w postępowaniu egzekucyjnym nie może stwarzać dla organu egzekucyjnego obowiązku prowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w trybie k. p. a.
Oddalając skargę, NSA ustalił, że odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a., o którym mówi art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, oznacza, iż jeśli postępowanie egzekucyjne nie zostało poprzedzone administracyjnym, organ jest zobowiązany do stosowania przepisów k.p.a. i przeprowadzenia postępowania dowodowego.
– W postępowaniu egzekucyjnym możliwość przeprowadzenia postępowania dowodowego jest ograniczona, ale jeżeli jest prowadzone tylko postępowanie egzekucyjne, k.p.a. musi mieć szersze zastosowanie – powiedziała sędzia Izabella Kulig-Maciszewska, uzasadniając wyrok.

Opinia:

Tomasz Podlejski, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie
W Warszawie w razie zastrzeżeń do nałożenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez biletu w strefie płatnego parkowania można złożyć reklamację. Działa komisja reklamacyjna, a od jej rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie i skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Orzeczenie NSA jest istotne, gdyż usiłuje poszerzyć sferę badania prawidłowości nałożenia opłaty dodatkowej, mimo że nie wynika to z postępowania egzekucyjnego. Na ogół nakłada się opłatę dodatkową i wzywa do jej uiszczenia, a w razie niezapłacenia organ prowadzący postępowanie egzekucyjne wystawia tytuł wykonawczy. Wszelkie środki służą już tylko zbadaniu prawidłowości tego postępowania. Jest to więc tryb w pewnym sensie kaleki i stąd znaczenie wyroku NSA.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA