fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

Policja zaczyna poszukiwanie osoby zaginionej niezwłocznie po otrzymaniu o tym informacji

Policja zaczyna poszukiwanie osoby zaginionej niezwłocznie po otrzymaniu o tym informacji
Fotorzepa, MW Michał Walczak
Policja zaczyna poszukiwanie osoby zaginionej niezwłocznie po otrzymaniu o tym informacji – precyzuje to wewnętrzne zarządzenie
Sposób działania policji zależy od zakwalifikowania osoby zaginionej do odpowiedniej kategorii, czyli od tego, czy ze zgłoszenia wynika, że może jej zagrażać niebezpieczeństwo, czy też jest to np. kolejna ucieczka młodego człowieka z domu, jak to bywa szczególnie w okresie wakacyjnym.
Przepisy nigdy nie określały, że policja może się wstrzymywać z poszukiwaniem przez pierwsze 24 godziny od zaginięcia, ale nowe zarządzenie określa sposób poszukiwania każdej osoby zaginionej – od chwili otrzymania zgłoszenia.
Zarządzenie komendanta głównego policji w sprawie prowadzenia przez policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby lub zwłok o nieustalonej tożsamości dokładniej niż dotychczas określa także sposób poszukiwania osoby małoletniej, która samowolnie oddaliła się z domu rodzinnego, schroniska dla nieletnich, domu dziecka lub innej placówki opiekuńczej.
Zarządzenie opisuje również sytuacje tzw. porwań rodzicielskich. To sąd rodzinny i opiekuńczy podejmuje decyzję w sprawie rodzaju kolejnych podejmowanych czynności poszukiwawczych.
Ustalono trzy (dotychczas były dwie) kategorie osób zgłaszanych jako zaginione.
Do kategorii I policja zalicza osobę, co do której istnieje podejrzenie, że zagrożone jest jej życie, zdrowie lub wolność. Do II kategorii osobę, która okazywała niezadowolenie z sytuacji życiowej lub zamiar jej zmiany. Nowością jest kategoria III, do której zalicza się osoby małoletnie wielokrotnie uciekające z domu rodzinnego, domu dziecka lub ośrodka opiekuńczego oraz małoletnie zaginione w związku z tzw. porwaniem rodzicielskim.
Policja niezwłocznie sprawdza dane osoby w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP). Rejestruje zawiadomienie w ewidencji policyjnej oraz sporządza notatkę urzędową zawierającą informacje uzyskane podczas przyjmowania zawiadomienia. Następnie podejmuje działania stosownie do tego, co wynika z treści zawiadomienia i przeglądu baz danych.
Policjanci poinformują zgłaszającego o organizacjach udzielających pomocy prawnej lub psychologicznej rodzinom zaginionych, a gdy szukana jest osoba małoletnia, o całodobowej bezpłatnej linii 116 000.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA