fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sieci opinii

Związkowcy z OPZZ do premiera: Po pana słowach obawiamy się o polską demokrację

W Sieci Opinii
Czy rząd Platformy Obywatelskiej ma zamiar omijać obowiązujący ład demokratyczny, prawa obywatelskie i pracownicze oraz ratyfikowane przez Polskę ustawodawstwo międzynarodowe? - pyta Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Ostatnio z hasła „związkowcom nie będziemy się kłaniać” uczynił Pan podstawową deklarację wyborczą, co oznacza, że ma Pan zamiar zakwestionować system demokratyczny w Polsce. Z doświadczenia wiemy, że rząd Platformy Obywatelskiej nie traktuje związków zawodowych w sposób partnerski. Przypominamy m.in.: łamanie umów i paktów, a nawet własnych obietnic wobec pracowników i  związkowców: nie dotrzymał Pan obietnicy złożonej stronie społecznej w trakcie negocjacji „pakietu antykryzysowego”, że do końca 2009 roku Pański rząd przygotuje ścieżkę dojścia do  osiągnięcia płacy minimalnej na poziomie 50% średniego wynagrodzenia, bezwzględne działania rządu w sprawie emerytur, pozbawiające praw nabytych tysiące pracowników pracujących w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze, przyspieszanie przez Pana rząd prac nad budżetem państwa na 2012 rok, w sposób uniemożliwiający związkom zawodowym zaopiniowanie wskaźników makroekonomicznych, co narusza ustawowe prawa związków zawodowych do konsultacji, dokonywanie falandyzacji ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, mającej na celu wyrugowanie przedstawicieli pracowników z zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, a docelowo ustawowego usunięcia pracowników z  tych gremiów, zamrożenie płac w sferze budżetowej,
zamrożenie progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej.
Ponadto OPZZ wyraża obawy o przyszłość polskiego systemu demokratycznego.
Do debaty społeczno-politycznej w Polsce wprowadza Pan niepotrzebną retorykę wojenną. Jesteśmy pełni obaw o przyszłość polskiego systemu demokratycznego. Pańską deklarację możemy traktować jako groźbę wobec ruchu związkowego i dialogu społecznego w Polsce. Przypominamy Panu, że związki zawodowe są konstytucyjnym elementem ładu demokratycznego w Polsce, Europie i cywilizowanym świecie, prowadzenie dialogu społecznego na poziomie ogólnokrajowym, jak i wojewódzkim jest ustawowym obowiązkiem rządu. Polskę obowiązują traktaty i dyrektywy Unii Europejskiej, która sytuuje związki zawodowe jako element systemu demokratycznego, zobowiązania rządu wobec pracowników i ich organizacji – związków zawodowych są uregulowane w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, które Polska ratyfikowała.
Czy rząd Platformy Obywatelskiej ma zamiar omijać obowiązujący ład demokratyczny, prawa obywatelskie i pracownicze oraz ratyfikowane przez Polskę ustawodawstwo międzynarodowe? - pytają w liście związkowcy.
Źródło: ROL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA