fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 7 lutego 2008

KORUPCJA
-ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu została wzbogacona o jeden przepis – literę c w art. 5 ust. 1 pkt 2 – z którego wynika, że do zadań agencji należy także rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw korupcji osób pełniących funkcje publiczne, jeśli może to godzić w bezpieczeństwo państwa (DzU nr 11, poz. 59])
INSPEKCJA HANDLOWA
-zmienione rozporządzenie prezesa Rady Ministrów dotyczące nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania mandatów karnych za wykroczenia określone w 15 ustawach: od kodeksu wykroczeń poczynając, poprzez ustawę o kosmetykach do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DzU nr 11, poz. 61);
PRAWO O MIARACH
-rozporządzenie ministra gospodarki na temat wymagań, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (DzU nr 11, poz. 63)
KOLEJ
-minister infrastruktury zmienił swoje dwa rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei, z tym że w pierwszym chodzi o kolej dużych prędkości, a w drugim – kolej konwencjonalną (DzU nr 11, poz. 6465)
WETERYNARIA
-nowe rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wymaganiach weterynaryjnych dla prowadzenia targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt (DzU nr 11, poz. 67);
STATUTY
-prezes Rady Ministrów nadał statut Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz zmienił statut Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; zarządzenia w tej sprawie weszły w życie 6 lutego (MP nr 11, poz. 119120)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA