fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zgromadzenie wspólników spółki: najpierw zaproszenie wspólników, potem spotkanie

Niezachowanie określonych procedur zwoływania zwyczajnego czy też nadzwyczajnego zgromadzenia może prowadzić do nieważności przyjętych przez nie uchwał
W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgromadzenia wspólników odbywają się w formie zwyczajnego zgromadzenia wspólników, jak też nadzwyczajnego.Co do zasady uchwały wspólników w spółce z o.o. są podejmowane na zgromadzeniu wspólników (art. 227 kodeksu spółek handlowych, dalej: k.s.h.).Co powinno zawierać zaproszenieZaproszenie na zgromadzenie wspólników powinno zawierać:- dzień,- godzinę,- miejsce zgromadzenia wspólników oraz- szczegółowy porządek obrad.W razie propozycji zmian w umowie spółki w zaproszeniu należy wymienić istotne jej elementy.Kto może żądać nieważnościPrawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników przysługuje:- zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz poszczególnym ich członkom,- wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,- wspólnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w zgromadzeniu wspólników,- wspólnikowi, który ni...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA