fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zmniejszenie nauczycielowi mianowanemu godzin pracy przed zwolnieniem

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania przed wymówieniem można zaproponować zmniejszenie wymiaru zajęć
Jeśli zmiany organizacyjne w szkole uniemożliwiają zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie ma warunków, aby uzupełnić mu tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole, dyrektorowi wolno zaproponować mu zmniejszenie pensum.Z tym że zaproponowana liczba godzin nie może być niższa niż połowa obowiązkowego pensum. Takie prawo daje art. 22 ust. 2 KN. Dyrektor musi wtedy przygotować dla nauczyciela wypowiedzenie zmieniające.Co umieścić Stosuje się do niego wszystkie przepisy o wypowiedzeniu definitywnym (rozwiązującym stosunek pracy). W wypowiedzeniu zmieniającym należy jednak:- wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i (lub) płacy (wypowiadam umowę o pracę w części dotyczącej np. wymiaru etatu),- wskazać okres wypowiedzenia (z zachowaniem trzymiesięcznego okresu, który upłynie np. 31 sierpnia 2012 r.),- określić proponowane warunki zatrudnienia (po upływie okresu wypowiedzenia zam...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA