fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

Elektroniczne obroże odłożone na rok

Odbywanie wyroku w systemie dozoru elektronicznego będzie możliwe dopiero od lipca 2009 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało już propozycje zmian w przepisach.
Planowany termin wejścia w życie ustawy o dozorze elektronicznym (1 lipca 2008 r.) okazał się niewykonalny, gdyż wymiar sprawiedliwości nie jest przygotowany do całej operacji pod względem organizacyjnymi i technicznym.
Przesunięcie o rok ma dać czas na stworzenie systemu, w którym skazani będą mogli odbywać kary poza więzieniem. Jak uzasadniał minister Ćwiąkalski, jego poprzednik nie zadbał m.in. o przygotowanie procedury przetargowej związanej z zakupem odpowiedniego sprzętu, dlatego też trzeba przedłużyć vacatio legis tej ustawy.
Oprócz tego Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić do niej kilka istotnych poprawek. Sąd penitencjarny będzie mógł nie tylko zobowiązać skazanego, by powstrzymał się od przebywania w określonych miejscach, ale i zakazać mu zbliżania się do określonej osoby. Jeżeli skazany będzie przebywał lub mieszkał wspólnie z inną osobą lub osobami pełnoletnimi, będzie wymagana na to ich pisemna zgoda.
Projekt nowelizacji zakłada również wydłużenie terminu na wydanie przez sąd postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE z 7 do 14 dni od dnia wpływu wniosku. Termin siedmiodniowy jest zbyt krótki. Przed wydaniem takiego postanowienia sąd penitencjarny musi bowiem ustalić, czy na przeszkodzie udzieleniu zezwolenia nie stoją warunki techniczne, a także wysłuchać określonych osób, jeżeli tego rodzaju obowiązek wynika z ustawy – uzasadnia MS.
Ustawa została uchwalona przez Sejm 7 września 2007 r. Zgodnie z przepisami dozorowi elektronicznemu mogliby być poddani skazani na krótkoterminowe kary pozbawienia wolności, do sześciu miesięcy lub do roku, pod warunkiem, że połowa kary już została odbyta.
W okresie odbywania kary skazany nie mógłby bez zgody sądu zmieniać miejsca zamieszkania lub wskazanego miejsca pobytu oraz miałby obowiązek kontaktować się z kuratorem sądowym. Sąd penitencjarny wyznaczałby mu przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególne dni tygodnia, w których mógłby oddalić się w celu świadczenia pracy czy pobierania nauki itd.
Nowelizacja ma wejść w życie na czas określony i obowiązywać do 30 czerwca 2014 r.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA