fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Informacja publiczna: Prezydent musi skanować uchwały

www.sxc.hu
Prezydent miasta jest bezczynny, jeśli nie zeskanuje archiwalnych uchwał na wniosek o udostępnienie informacji publicznej – orzekł WSA
Mieszkaniec zwrócił się do prezydenta miasta z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci wykazu uchwał rady miasta oraz wykazu uchwał zarządu miasta za lata 1990 – 2002. Wskazał, że odpowiedzi należy przesłać e-mailem. Prezydent wysłał pod wskazany adres e-mailowy wykaz uchwał rady miasta. Jednocześnie poinformował, że rejestr uchwał zarządu miasta był prowadzony jedynie w wersji papierowej, dlatego może zostać udostępniony tylko w urzędzie miasta.
Dodatkowo stwierdził, że w zasobach archiwalnych nie odnaleziono wykazu uchwał zarządu miasta za okres od 1990 do 1995, w związku z tym nie może on zostać udostępniony.
Mieszkaniec wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na bezczynność prezydenta, który nie udzielił mu informacji zgodnie z wnioskiem.
W odpowiedzi na skargę prezydent wyjaśnił, że nie pozostawał w bezczynności, ponieważ udzielił odpowiedzi, przekazując jednocześnie część informacji.
WSA stwierdził, że prezydent jednak pozostawał w bezczynności (sygnatura akt: IV SAB/Gl 84/11). Po pierwsze, nie wyjaśnił, czy w zasobach urzędu istnieją w ogóle uchwały zarządu miasta za lata 1990 – 1995 i czy na podstawie posiadanych dokumentów można sporządzić oczekiwany wykaz. Albo czy tych uchwał w ogóle nie ma, dlatego niemożliwe jest wytworzenie jakiegokolwiek wykazu uchwał za ten okres.
Po drugie, prezydent w żaden sposób nie wyjaśnił, dlaczego udostępnienie istniejących uchwał zarządu miasta nie jest możliwe w formie elektronicznej. Prezydent nie wskazał nawet, że nie posiada odpowiednich urządzeń umożliwiających zeskanowanie zestawienia, które istnieje w formie papierowej. Nie poinformował także, czy występowały jakieś inne przeszkody uniemożliwiające odpowiedź na wniosek w wersji elektronicznej.
Dlatego – orzekł WSA – prezydent, choć pozornie prowadził postępowanie, w rzeczywistości dopuścił się zwłoki w rozpoznaniu sprawy. Jedynie poinformował wnioskodawcę o braku możliwości uzyskania wykazu uchwał zarządu miasta za lata 1990 – 1995, oraz wskazał, że wykazy uchwał zarządu za lata 1995 – 2002 są dostępne tylko w formie papierowej w siedzibie urzędu miasta.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA