fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek może płacić jeden małżonek albo oboje

Gdy wynajmowana rzecz należy do wspólnego majątku małżonków, muszą oni podjąć jeszcze jedną – poza wyborem formy opodatkowania – decyzję: kto będzie rozliczał się z podatku dochodowego – oboje czy tylko jedno z nich
Zasadą jest, że oboje uzyskują wpływy z najmu i każdy z nich odrębnie powinien płacić podatek. Ustawy podatkowe mówią bowiem, że małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągający dochody/przychody z najmu wspólnej rzeczy, powinni je podzielić między siebie i wykazać odrębnie do opodatkowania. Jeśli więc nie podejmą żadnych kroków, każdy z nich będzie podatnikiem z tytułu najmu wspólnej rzeczy.[srodtytul]Wystarczy oświadczenie[/srodtytul]Mogą jednak zdecydować, że całość wpływów z najmu będzie wykazywał jako swój dochód (przychód) tylko jeden małżonek. Jest to możliwe, gdy:- istnieje między nimi wspólność majątkowa,- złożą w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie (podpisane przez oboje) o opodatkowaniu całości dochodu (a w razie ryczałtu – przychodu) osiągniętego z najmu przez jedno z nich.Oświadczenie to trzeba złożyć:- najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymają pierws...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA