fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy kupujesz nieruchomość od firmy

[b]Odpowiada Paweł Puch, serwis oferty.net.[/b]– Radzę, aby przed sfinalizowaniem transakcji sprawdzić, czy taka osoba nie ma zaległości podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 112 ordynacji podatkowej osoby nabywające przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub składniki majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. nieruchomość), stanowiące tzw. aktywa trwałe, powinny liczyć się z możliwością ponoszenia odpowiedzialności za zaległości podatkowe dotychczasowego właściciela nieruchomości. Odpowiedzialność taka powstaje w stosunku do każdego nowego właściciela bez względu na to, czy przeniesienie własności następuje odpłatnie czy też w drodze darowizny. Nabywca odpowiada za zaległości podatkowe zbywcy związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą osobiście całym swoim majątkiem obecnym i przyszłym do wartości nabytego mienia.Kupując nieruchomość od osoby prowadzącej działalność gospodarczą i chcąc zabezpieczyć się przed niespodzianką związaną ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA