fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 28 grudnia 2007

FINANSE PUBLICZNE
zmienione 19 grudnia rozporządzenie ministra finansów w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (DzU nr 243, poz. 1787)
PRZEDTERMINOWE WYBORY
w niedzielę 24 lutego odbędą się przedterminowe wybory wójta gminy Łysomice w województwie kujawsko-pomorskim (DzU nr 244, poz. 1798)
KOMORNICY
- znowelizowana 24 maja ustawa o komornikach sądowych i egzekucji; w związku z nią zmiany objęły także następujące ustawy: o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, o systemie ubezpieczeń społecznych, o giełdach towarowych, o działalności ubezpieczeniowej, o funduszach inwestycyjnych, kodeks postępowania cywilnego, prawo bankowe (DzU nr 112, poz. 769) >> "Komornik zmienia status"
- cztery rozporządzenia ministra sprawiedliwości dotyczące komorników, a ściślej mówiąc:
>> trybu i sposobu działania zespołu egzaminacyjnego, zgłaszania propozycji pytań przez Krajową Radę Komorniczą i rady izb komorniczych orazprzygotowania pytań na egzaminy konkursowy i komorniczy (DzU nr 244, poz. 1800)
>> wzoru zgłoszenia o przystąpienie do egzaminu konkursowego na aplikację oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (DzU nr 244, poz. 1801)
>> trybu i sposobu powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (DzU nr 244, poz. 1802)
>> organizacji i przebiegu aplikacji (DzU nr 244, poz. 1804)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA