fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia i odszkodowania

Poszkodowani łatwiej uzyskają rekompensatę

Ofiarom przestępstw oraz błędów lekarskich łatwiej będzie się domagać odszkodowania od sprawcy. Wróci też zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
A wszystko za sprawą dwóch nowelizacji kodeksu cywilnego i procedury cywilnej, którymi Sejm zajmie się na pierwszym posiedzeniu w nowym roku. Zawierają one od dawna oczekiwane zmiany o bardzo praktycznym znaczeniu.
Dla poszkodowanych w wypadkach i na skutek przestępstw, oraz bliskich ofiar śmiertelnych takich zdarzeń ważne jest rozszerzenie kręgu organizacji społecznych uprawnionych do wytaczania spraw cywilnych na rzecz takich ofiar, a także ustanowienie możliwości zasądzania zadośćuczynienia za skutki śmierci osoby bliskiej.
Obecnie kodeks postępowania cywilnego (art. 61 – 63) dopuszcza organizacje społeczne do udziału tylko w niektórych sprawach, np. o alimenty, ochronę konsumentów czy środowiska. Nowela rozszerzy te uprawnienia na pomoc ofiarom przestępstw (np. ciężkich wypadków drogowych czy błędów lekarskich).
Sądy będą mogły też na początku procesu nakazać sprawcy wypadku bądź firmie ubezpieczeniowej wyłożenie środków na leczenie ofiary. Wiadomo, że trwa ono nieraz latami, a poszkodowani bądź osoby na ich utrzymaniu nie mają na to pieniędzy. Wprawdzie sądy mogą teraz zablokować konto zobowiązanego, ale nie mogą zezwolić na podejmowanie z niego pieniędzy (jak jest już przy alimentach).
Po uchwaleniu przepisów będzie możliwe zadośćuczynienie za krzywdy moralne, przykrości związane ze śmiercią bliskiego. Obecnie najbliżsi mogą żądać tylko tzw. stosownego odszkodowania, i tylko wtedy, gdy znacznie pogorszyła się ich sytuacja materialna.
Inne ważne zmiany dotyczą właścicieli nieruchomości. Będzie nowa instytucja prawna – służebność przesyłu. Każdy prawie właściciel działki ma na swoim terenie jakieś obce instalacje: kable, słupy czy transformator.
Nowa regulacja ma wyeliminować znaczną część sporów wokół tego rodzaju urządzeń. Służebność będzie ustanawiana za wynagrodzeniem dla właścicieli.
Niektórzy uważają jednak tę reformę za swego rodzaju kolejną nacjonalizację. Tak sądzi między innymi adwokat Roman Nowosielski. – Chyba że sąd wytyczy najprostszy możliwy przebieg, za sprawiedliwą rekompensatą. Taka jest zasada ustanawiania służebności, która ogranicza przecież własność – wyjaśnia adwokat.
– Spory o instalacje na działce rozwiązano dotychczas tylko na podstawie orzecznictwa sądowego, nie było bowiem ustawowej regulacji – wskazuje adwokat Andrzej Michałowski, wiceprezes NRA.
To dobrze, że posłowie zajmą się szybko projektami przygotowanymi jeszcze w poprzednim Sejmie. Wszystkie są bowiem potrzebne, wręcz niezbędne. Nad tymi dwoma akurat nie pracowano jeszcze w sejmowych komisjach, będzie więc teraz okazja. Ale są jeszcze co najmniej trzy ważne projekty ustaw, w tym duże nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz czwartej części k.p.c. (międzynarodowe postępowanie cywilne), które też powinny wrócić do Sejmu. Tam prace zaszły jeszcze dalej, gdyż pracowano nad nimi w sejmowej komisji.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA