fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS nie pobłaża dłużnikom

Nie licz na pobłażliwość, jeśli nie płacisz składek regularnie i na czas. ZUS może cię ścigać dziesięć lat, a czasami nawet dłużej
W obrocie cywilnoprawnym przedawnienie powoduje tylko ograniczenie praw wierzyciela w dochodzeniu zobowiązań. Dłużnik może się bowiem uchylić się od spełnienia świadczenia, podnosząc zarzut przedawnienia.W ubezpieczeniach społecznych upływ przedawnienia powoduje natomiast wygaśnięcie zaległości. Nie ma potem prawnych możliwości ich dochodzenia, jak i przyjmowania wpłat na ich poczet. Wyjątek stanowią należności zabezpieczone przez ustanowienie hipoteki lub zastawu. Nie ulegają one wygaśnięciu w wyniku przedawnienia, lecz ograniczają ZUS w dochodzeniu zaległych zobowiązań tylko z przedmiotu zabezpieczenia, tj. z hipoteki lub z zastawu. I to tylko do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę, liczonych do dnia przedawnienia. Przedawnienie należności z tytułu składek określają art. 24 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.) oraz art. 59 § 1 pkt 9 ordynacji po...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA