fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU Nr 257 z 29 listopada 2011

Rozporządzenia:
- ministra finansów z 9 listopada 2011 r.:
- w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe, poz. 1539
- zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych, poz. 1540
- ministra rolnictwa i rozwoju wsi:
- z 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa, poz. 1541
- z 7 listopada 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, poz. 1542
- ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 listopada 2011 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania egzaminów na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego w Biurze Ochrony Rządu, poz. 1543
- ministra środowiska:
- z 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego, poz. 1544
- z 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, poz. 1545
- z 9 listopada 2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą, poz. 1546
- z 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, poz. 1547
- z 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, poz. 1548
Zobacz treść Dz.U. Nr 257
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA