fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Nowe fundusze emerytalne będą zwolnione z VAT

Usługi zarządzania indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego zostaną zwolnione z VAT
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT.
Obecnie zwolnieniu podlegają usługi zarządzania funduszami emerytalnymi enumeratywnie wymienionymi w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT. Obejmuje to m.in. fundusze inwestycyjne i emerytalne. Przepis nie dotyczy jednak dobrowolnych funduszy emerytalnych, które będą funkcjonować od 2012 r.
Pojęcie „dobrowolny fundusz" zostało wprowadzone w nowelizacji ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych z 25 marca 2011 r. Oznacza ono fundusz utworzony i zarządzany przez powszechne towarzystwo, prowadzący indywidualne konto emerytalne (IKE) lub indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że wprowadzenie zwolnienia dla usług zarządzania nowymi podmiotami jest konieczne, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich instytucji świadczących tego rodzaju usługi. Wymaga tego art. 135 ust 1 lit. g  dyrektywy 2006/112/WE.
W projekcie jest zastrzeżenie, że przez zarządzanie dobrowolnymi funduszami emerytalnymi rozumie się wykonywanie czynności wymienionych w art. 43 ust 8 ustawy o VAT. Chodzi o zarządzanie aktywami, dystrybucję tytułów uczestnictwa, tworzenie rejestrów uczestników i administrowanie nimi, prowadzenie rachunków i rejestrów aktywów i przechowywanie aktywów funduszu. Zwolnienie nie ma natomiast zastosowania do ściągania długów, usług doradztwa oraz usług w zakresie leasingu.
etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe
Zobacz także:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA