fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Naprawa powypadkowa nie zawsze będzie kosztem

- Spółka z o.o. świadczy usługi transportowe. W zeszłym miesiącu pracownik, prowadząc samochód ciężarowy, spowodował wypadek. Niestety, okazało się, że prowadził pojazd po spożyciu alkoholu. Samochód był objęty ubezpieczeniem AC. Czy wydatki poniesione na jego powypadkową naprawę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Z art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy o CIT wynika, że podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Oznacza to, że z kosztów podatkowych należy wyłączyć te wydatki, które zostały poniesione na naprawę powypadkową pojazdu nieobjętego ubezpieczeniem dobrowolnym.
W przypadku, o który pyta czytelnik, poniesienie wydatków na remont powypadkowy dotyczyło samochodu ciężarowego objętego AC. Niestety, objęcie pojazdu ubezpieczeniem dobrowolnym nie jest wyłączną przesłanką przesądzającą o zaliczeniu wydatków na naprawę powypadkową do kosztów uzyskania przychodów. Wydatek ten powinien być oceniony także pod kątem działania w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów, o czym mówi art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.
W sytuacji opisanej w pytaniu wydatek na naprawienie szkody w samochodzie ciężarowym został spowodowany działaniem, które nie może być uznane za zrealizowane w celu osiągnięcia przychodu, tym bardziej że jest zakazane przez prawo, co potwierdza art. 87 kodeksu wykroczeń. Tak też uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 czerwca 2011 (II FSK 75/10), wydanym na gruncie identycznie brzmiących regulacji ustawy o PIT.
Stwierdził, że nawet jeśli samochód był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym, to „wydatki na pokrycie kosztów remontu powypadkowego samochodu, będącego naprawieniem szkody spowodowanej prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy (...) o podatku dochodowym od osób fizycznych".
Zobacz:

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA