fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wyjaśnienia urzędów

Stanowisko PFRON w sprawie wsparcia dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej

Pismo PFRON do OBPON z 20 października 2011 w sprawie wsparcia dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej (WP/DZ/DZP/4153/2011/MK)- fragment
Na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 kwietnia 2009 w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DzU nr 70, poz. 603) wnioskodawcy mogą składać wnioski o:
• dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych na rok 2012 w terminie do 15 listopada 2012 roku
• refundację kosztów budowy i rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych na rok 2012 w terminie do 30 listopada 2011 r.
Wnioski o dofinansowanie do oprocentowania kredytów należy składać do biura PFRON w Warszawie, zaś wnioski o refundację kosztów do oddziałów Funduszu właściwych według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W chwili obecnej w projekcie planu finansowego PFRON na 2012 r. na realizację zadania wynikającego z art. 32 ust. 1 ustawy o rehabilitacji przewidziano środki na ten cel w wysokości:
• 6 500 000 zł na udzielenie dofinansowań w wysokości do 50 proc. oprocentowania zaciągniętych kredytów, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
• 35 000 000 zł na udzielanie refundacji kosztów budowy i rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych.
Źródło: PFRON
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA