fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Moja Emerytura

Nowe zasady wyliczania kapitału początkowego

Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS
ZUS
ZUS odpowiada na wątpliwości czytelników dotyczące zmian w naliczaniu kapitału początkowego
Do 23 września zasadą przy naliczaniu kapitału początkowego było porównywanie zarobków ubezpieczonego do przeciętnego rocznego zarobku, obecnie porównuje się do przeciętnego wynagrodzenia z tych miesięcy kiedy pracował.
Art 174 pkt 3b ustawy mówi:  „Jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony po raz pierwszy przystąpił do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów prawa polskiego i dlatego pozostawał w ubezpieczeniu jedynie przez część miesięcy tego roku, do obliczenia stosunku sumy kwot podstaw wymiaru składek i kwot, o których mowa w art. 15 ust. 3, w okresie tego roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmuje się sumę kwot przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy odpowiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu".
Czy to oznacza, że osoby przebywające np. na urlopie wychowawczym powracając do pracy np. w połowie roku i  rok ten przyjęty jest do wyliczenia podstawy wymiaru mają prawo do wyliczenia wg nowych zasad tzn zarobki z miesięcy przepracowanych porównywane są do przeciętnego wynagrodzenia z tych miesięcy pracy? Taki wniosek wysnułam po tym, jak natknęłam się w prasie na wypowiedź Pani Anny Bańkowskiej inicjatorki zmian, która stwierdziła,że na tych zmianach skorzystają osoby przebywające na urlopach wychowawczych ( w kontekście aspektu porównywania zarobków do przeciętnych).
Czy jeśli tak jest to czy powinny takie osoby złożyć wniosek o ponowne przeliczenie kapitału początkowego?
Odpowiada Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS:
Rok kalendarzowy, w którym czytelniczka powróciła do pracy z urlopu wychowawczego nie jest pierwszym rokiem, w jakim podlegała ubezpieczeniu społecznemu. Nie jest zatem osobą przystępującą do ubezpieczenia społecznego po raz pierwszy.
Pierwszy rok w którym przystępujemy do ubezpieczeń społecznych jest okresem istotnym dla wysokości naszego kapitału początkowego, w sytuacji jeżeli ten rok wskazujemy do ustalenia podstawy wymiaru kapitału. Zgodnie z nowymi przepisami jeżeli w 10 lub 20 letnim okresie, z którego chcemy mieć obliczony kapitał znajdzie się pierwszy rok naszego ubezpieczenia, a nie był on rokiem przepracowanym w całości, wtedy średnie wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zostaną obliczone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których podlegaliśmy ubezpieczeniu.
Źródło: mojaemerytura.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA