fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Czy bezrobotny bez zasiłku może rozliczyć PIT z małżonkiem-emerytem i odliczyć ulgę na Internet?

Fotorzepa, Piotr Nowak PN Piotr Nowak
Jestem osoba bezrobotną bez prawa do zasiłku, a mój mąż jest emerytem pobierającym świadczenie z ZER. Czy możemy rozliczyć wspólnie PIT za 2011r. uwzględniając przy tym odliczenia np. ulgę na Internet? Czy coś się zmienia, jeśli pracowałam dwa miesiące na umowę jako pracownik sezonowy? - pyta czytelniczka
Bezrobotny może, a nawet powinien rozliczyć podatek dochodowy wspólnie z małżonkiem-emerytem. Łączne opodatkowanie jest bowiem najkorzystniejsze, gdy między dochodami męża i żony jest duża różnica albo gdy jedno z nich nie ma żadnych. Podatek oblicza się bowiem w ten sposób, że sumuje się dochody męża i żony, a potem dzieli je na pół. Od tej kwoty oblicza się podatek według skali, a następnie mnoży razy dwa. Dzięki różnicy dochodów tak obliczony podatek będzie mniejszy niż gdyby zarabiający małżonek rozliczał się sam.
Nie ma przy tym znaczenia, czy emeryturę wypłaca małżonkowi ZUS czy Zakład Emerytalno-Rentowy (ZER) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo to on prawdopodobnie wypłaca świadczenie mężowi czytelniczki. Również praca sezonowa  małżonka nie wpływa na możliwość wspólnego opodatkowania.
Jednak wspólne rozliczenie obwarowane jest pewnymi  warunkami. Po pierwsze między małżonkami przez cały rok podatkowy (ten za który rozliczany jest podatek) musi istnieć wspólność majątkowa. Po drugie ani mąż ani żona nie mogą mieć dochodów wykluczających wspólne rozliczenie, tj. dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, ryczałtem czy w formie karty podatkowej. Po trzecie małżonkowie muszą wnioskować o  opodatkowanie łączne. Wniosku nie trzeba składać oddzielnie, swoją wolę małżonkowie mogą wyrazić zaznaczając odpowiednie okienka we wspólnym zeznaniu rocznym pit-37.
Mąż i żona  mają prawo do odliczenia ulgi internetowej, jeśli oboje ponosili wydatki na Internet. Ulgę  odlicza się od dochodu przed jego opodatkowaniem. W przypadku, gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie, wydatki na Internet może odliczyć także ten małżonek, który nie osiągał dochodów albo osiągał dochody nieprzekraczające kwoty wolnej od podatku ( w 2011 r.  - 3.091 zł). A zatem każde z małżonków ma prawo odjąć kwoty wynikające z faktur, maksymalnie 760 zł za cały rok. Fiskus żąda jednak, by faktury lub inne dowody poniesienia wydatków na Internet zawierały imiona i nazwiska obojga małżonków. Warto więc zadbać o to, by dostawca Internetu umieścił dane drugiego małżonka na fakturze.
Zobacz:
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA