fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Omyłki w kosztorysie można poprawić

Dopuszczalne jest poprawianie błędów, jeśli nie spowoduje to istotnej zmiany treści oferty
Procedura wyjaśniania treści oferty nie może skutkować wprowadzeniem zmian w jej treści. Wyjątkiem jest obowiązkowe poprawienie przez zamawiającego omyłek pisarskich i rachunkowych.
Obligatoryjne jest też wyjaśnianie błędów polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, pod warunkiem że nie spowoduje to istotnych zmian w treści oferty. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej o tym, czy dana zmiana ma charakter istotny, należy rozstrzygać każdorazowo, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności.
W rozpatrywanej przez KIO sprawie omyłki nie okazały się znaczące. Jeden z ubiegających się o zamówienie pomylił się w kosztorysie, na skutek czego zamawiający odrzucił jego ofertę. Wykonawca się odwołał. Jego zdaniem zamawiający miał obowiązek wezwać go do złożenia wyjaśnień i poprawić omyłkę zgodnie z art. 87 prawa zamówień publicznych.
Izba przyznała rację odwołującemu. Wynagrodzenie przyjęte w postępowaniu miało bowiem charakter ryczałtowy. Kosztorys miał zaś jedynie znaczenie pomocnicze. Cena ryczałtowa w odróżnieniu od ceny kosztorysowej nie może ulegać zmianom. Jeżeli bowiem strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
Co więcej, w kosztorysie ofertowym znajdowały się wszystkie dane, które pozwalały na jego poprawienie – zawarto w nim składniki, na podstawie których można było obliczyć wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający nie podjął jednak nawet próby ich odnalezienia. Zaniechał także wyjaśnienia treści oferty, choć miałoby ono jedynie charakter doprecyzowujący.
Izba uwzględniła więc odwołanie. Nakazała unieważnić odrzucenie wykonawcy. Zamawiający ma ponownie zbadać i ocenić jego ofertę.
sygnatura akt: KIO 2011/11
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA