fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Adwokaci

Adwokaci: Ubezpieczenia prawne w ramach świadczenia pomocy prawnej

Fotorzepa, Darek Golik
Komisja ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono Naczelnej Rady Adwokackiej prowadzi wraz z Rzecznikiem Ubezpieczonych i Rzecznikiem Praw Obywatelskich kampanię edukacyjno-społeczną popularyzującą ubezpieczenia ochrony prawnej jako instrument zapewniający szeroki i tani dostęp do wymiaru sprawiedliwości.
W październiku 2011 r. NRA podpisała pierwsze porozumienie z wiodącym w tej dziedzinie ubezpieczycielem – Concordia Polska TUW, określające zasady współpracy obu podmiotów oraz zasady, na jakich Concordia będzie refundowała ubezpieczonym honoraria adwokackie. W najbliższym czasie rozpocznie rozmowy z kolejnymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, mającymi w ofercie ubezpieczenia ochrony prawnej.
Kampania NRA ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwu, że za niewielką składkę może ono uzyskać pełny dostęp do wymiaru sprawiedliwości.
Czym jest ubezpieczenie ochrony prawnej?
Ubezpieczenie ochrony prawnej, polega na tym, że obywatel w zamian za niewysoką składkę będzie miał refundowane przez ubezpieczyciela koszty adwokackiej pomocy prawnej (porady, pisma) oraz pełne koszty procesu, to jest zarówno koszty zastępstwa adwokackiego, jak i opłaty sądowe, nawet w razie przegrania procesu. Można to porównać do ubezpieczeń medycznych, tzw. pakietów zdrowotnych.
W Polsce na ubezpieczenie ochrony prawnej decyduje się niespełna 1% Polaków. Dla porównania, ponad 70% dorosłych Niemców korzysta z ubezpieczenia ochrony prawnej. W Skandynawii odsetek jest jeszcze wyższy i przekracza 90%.
Ubezpieczenia zazwyczaj pokrywają pomoc prawną we wszystkich rodzajach spraw, to jest cywilnych, karnych, rodzinnych, pracowniczych.
Zakres ubezpieczeń i wysokość składki różni się w zależności od oferty i potrzeb beneficjenta polisy, podobnie jak różni się zakres ubezpieczeń medycznych (pakiety podstawowe, rozszerzone, tzw. VIP-owskie). Najtańsze ubezpieczenia można wykupić już za kilkanaście złotych miesięcznie.
Istotnym czynnikiem wpływającym na zainteresowanie Polaków tymi polisami jest to, że ubezpieczenia pokrywają także koszty sądowe. Należy tutaj nadmienić, iż opłaty sądowe w Polsce należą do najwyższych w Unii Europejskiej.
Zasady wykonywania pomocy prawnej przez adwokatów na rzecz ubezpieczonych
Ubezpieczony ma całkowitą swobodę wyboru adwokata (lub radcy prawnego), który udzieli mu pomocy prawnej refundowanej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
Lista adwokatów uczestniczących w obsłudze ubezpieczonych będzie przekazywana przez ubezpieczyciela beneficjentowi, z tym, że ubezpieczyciel nie będzie mógł polecać jakiegoś konkretnego adwokata, a co najwyżej kilku losowo wybranych z listy (z danego regionu wg preferowanych przez adwokata dziedzin wskazanych w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich). Wszyscy adwokaci, którzy zechcą przystąpić do programu, będą mogli zgłosić swój akces.
Adwokaci mają pełną swobodę przystąpienia do programu objętego porozumieniem zawartym przez NRA. Co więcej, ubezpieczony ma prawo wybrać również adwokata, który nie przystąpił do porozumienia – z tym, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe zrefunduje ubezpieczonemu honorarium adwokackie tylko do wysokości wynikającej z porozumienia, a ewentualną nadwyżkę (gdyby wybrany adwokat zażądał wyższego honorarium), ubezpieczony dopłaci sam. Ubezpieczony będzie poinformowany, że wolno mu wybrać także adwokata spoza listy, ale z zastrzeżeniem, że TU refunduje koszty tylko do wysokości ustalonych stawek.
Ci adwokaci, którzy przystąpią do programu, wyrażają tym samym zgodę, że będą respektować stawki wynikające z załącznika „Zasady współpracy" do porozumienia. Ale z pewnymi wyjątkami:
- po pierwsze, w razie bardzo skomplikowanej lub czasochłonnej sprawy adwokat może wystąpić do ubezpieczyciela z wnioskiem o indywidualne ustalenie stawki.
- po drugie – adwokat ma prawo sprawy nie przyjąć z ważnych przyczyn, np. w razie konfliktu interesów z innym klientem.
- po trzecie - w sprawach odszkodowawczych adwokat, który przystąpił do porozumienia, ma prawo zawrzeć z klientem umowę na innych zasadach (np. z uwzględnieniem procentu od wygranej), z tym że Concordia zwraca klientowi koszt według stawek z załącznika.
Z doświadczeń Towarzystw Ubezpieczeniowych wynika, iż ponad 95% beneficjentów polis nie ma własnego adwokata i zwraca się do ubezpieczyciela o pomoc w wyborze. Dlatego też, TU przekaże beneficjentowi listę adwokatów, którzy przystąpili do porozumienia.
Stawki honorariów adwokackich wynikające z porozumienia z Concordia Polska TUW
NRA wynegocjowała z Concordią stawki honorariów adwokackich, które ubezpieczyciel będzie refundował beneficjentom polis. Towarzystwo określiło pewien pułap refundacji, aby móc planować wysokość składek. Wynegocjowane stawki są stawkami rynkowymi.
W sprawach cywilnych Concordia zrefunduje honorarium w wysokości dwukrotnej stawki minimalnej netto określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, ale nie mniej niż 1.000,-zł netto.
W sprawach karnych honoraria za postępowanie przygotowawcze to od 1.080,- do 1.800,-zł netto, w sprawach wykroczeniowych 1.080,-zł, w sprawach karnych od 2.160,- do 3.600,-zł netto. W postępowaniu wykonawczym od 1.080,-zł do 1.440,-zł netto.
Honorarium za poradę refundowane przez ubezpieczyciela wyniesie od 150,- do 300,-zł netto, a w szczególnych wypadkach do 800,-zł; za pismo upominawcze – 150,-zł.
W szczególnych wypadkach będzie możliwość negocjowania indywidualnego honorarium, wyższego niż określone w porozumieniu.
Zasady przystąpienie adwokatów do programu ubezpieczeń ochrony prawnej Concordia Polska TUW?
Adwokaci, którzy chcą przystąpić do programu ubezpieczeń ochrony prawnej Concordia Polska TUW i wpisać się na listę, która będzie przekazania Towarzystwu Ubezpieczeniowemu, powinni wypełnić deklarację (wzór dostępny w internecie w serwisie informacyjnym adwokatury www.adwokatura.pl), a następnie przesłać ją do Biura Naczelnej Rady Adwokackiej albo mailem na adres: osobowy@nra.pl albo pocztą na adres ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa.
Zgłaszający się ubezpieczenia adwokat na deklaracji musi dopisać, w której izbie adwokackiej wykonuje zawód.
Deklaracje dostępne są także w Okręgowych Radach Adwokackich.
Zobacz także serwisy:
Źródło: rp.pl, www.adwokatura.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA