fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Osoby wykluczone szybciej znajdą zatrudnienie

Centra i kluby integracji społecznej umożliwiają wejście na rynek pracy osobom wykluczonym
Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Absolwenci centrów oraz klubów integracji społecznej uzyskają wsparcie z Funduszu Pracy
Centra i kluby integracji społecznej będą tworzone przez organizacje kościelne oraz spółdzielnie socjalne.
- Dzięki temu placówek tych przybędzie, a takie organizacje, jak Caritas czy Diakonia, pozyskają publiczne środki na pomoc wykluczonym w znalezieniu pracy. To dobra zmiana -  ocenia Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych. Podkreśla, że dzięki konkurencji w ubieganiu się o publiczne środki lepsza będzie jakość usług tych placówek.
Zmiany w ich działalności wprowadza nowela do ustawy o zatrudnieniu socjalnym, która zacznie obowiązywać w niedzielę.
- Centra i kluby integracji społecznej umożliwiają wejście na rynek pracy osobom wykluczonym. Organizują dla nich kursy, uczą, jak szukać zatrudnienia, ćwiczą podstawowe umiejętności społeczne - wyjaśnia Tomasz Kaźmierczak z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na UW.
Nowelizacja ma umożliwić urzędom pracy wspieranie aktywności zawodowej uczestników centrów i klubów. Dotychczas osoby te były wykreślane z rejestru bezrobotnych, a tym samym nie mogły się później ubiegać np. o dotację z Funduszu Pracy.
Dlatego w ustawie zaproponowano, aby miały status poszukujących pracy, co umożliwi im np. otrzymanie wsparcia na utworzenie spółdzielni socjalnej czy otworzenie działalności gospodarczej.
Pracodawcy zatrudniający absolwentów klubów i centrów nie krócej niż przez 12 miesięcy będą mogli korzystać z refundacji części wypłacanego im wynagrodzenia.
- Dzięki temu podopieczni tych placówek łatwiej znajdą zatrudnienie. Firma zaś będzie mogła również skorzystać z dofinansowania na przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb nowo przyjętego. Duża część osób wykluczonych z rynku pracy i korzystających ze świadczeń klubów i centrów to niepełnosprawni - mówi Filip Pazderski.
Ustawa pozwala ponadto na organizowanie staży w klubach integracji społecznej.
- Korzyść jest obustronna. Kluby uzyskają wykształconą kadrę, a absolwenci socjologii czy resocjalizacji będą mieli większe szanse na zdobycie doświadczenia zawodowego - mówi Filip Pazderski.
Zmiany umożliwiają także prowadzenie spółdzielniom socjalnym nieodpłatnej działalności statutowej.
Czytaj także w serwisach:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA