fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Egzekucja bez doręczenia decyzji podatkowej niemożliwa

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Fiskus nie może nadać rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, która nie została doręczona
O tej zasadzie przypomniał ostatnio fiskusowi Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt: I FSK 1168-1177/10), oddalając jego skargę kasacyjną w sprawie dotyczącej skuteczności rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji.
Chodziło o decyzję określającą nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty za luty 2004 r., która została doręczona pełnomocnikowi podatniczki 10 września 2009 r. Wydając decyzję wymiarową, organ podatkowy postanowił nadać jej rygor natychmiastowej wykonalności. Fiskus ma prawo żądać natychmiastowego wykonania decyzji nieostatecznej, gdy posiada informacje, że wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w sprawie innych należności pieniężnych, a także gdy zbywa majątek znacznej wartości. Organ wyjaśnił, że wobec podatniczki prowadzone są postępowania egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez ZUS i urząd gminy. Pozbyła się także nieruchomości.
Podatniczka nie zgadzała się z tym stanowiskiem. Ponadto podkreśliła, że postanowienie o rygorze natychmiastowej wykonalności zostało doręczone jej pełnomocnikowi kilka dni przed doręczeniem decyzji wymiarowej. Nie można nadać rygoru decyzji, której nie ma jeszcze w obrocie prawnym.
Fiskus nie uwzględnił jednak zażalenia. Jego zdaniem istniały podstawy do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, bo od podatniczki trudno było wyegzekwować zaległości.
Spór trafił na wokandę sądu administracyjnego. Rację podatniczce przyznał zarówno sąd I instancji, jak i NSA. Sąd kasacyjny zgodził się, że postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nie może być doręczone przed decyzją.
– Co do zasady decyzja wiąże organ podatkowy dopiero z chwilą jej doręczenia – przypomniała sędzia NSA Grażyna Jarmasz.
W postępowaniu podatkowym, odmiennie niż administracyjnym, nie ma możliwości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności w decyzji. Niezbędne jest wydanie postanowienia. W związku z tym w postępowaniu podatkowym rygor może być doręczony najwcześniej z decyzją.
Sąd kasacyjny podpowiedział jednak, co może zrobić fiskus, gdy podatnik „wybiórczo" odbiera korespondencję. Rozwiązaniem będzie wydanie decyzji oraz postanowienia o nadaniu jej rygoru jednocześnie i wysłanie ich w jednej kopercie.
Wyroki są prawomocne.
sygnatura akt: I FSK 1168-1177/10
Zobacz serwisy:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA