fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Gdzie posłać dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności

Do jakiej szkoły posłać niepełnosprawne - radzi Agnieszka Dudzińska ze stowarzyszenia Nie-grzeczne Dzieci, rzecznik uczniów niepełnosprawnych
Do jakiej szkoły może chodzić dziecko z orzeczeniem?
Rodzice dziecka niepełnosprawnego mogą wysłać je do szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej czy specjalnej. Orzeczenie nie wskazuje, do jakiej konkretnie szkoły rodzice mają wysłać dziecko. Zawiera jednak sugestie co do tego, czy dla dziecka optymalna będzie klasa integracyjna, specjalna czy ogólnodostępna. Decyzję podejmują samodzielnie. Mogą kierować się wskazaniami z orzeczenia. Na stronie www.wszystkojasne.waw.pl mogą też znaleźć informacje, które pomogą im podjąć właściwą decyzję.
Czy szkoła rejonowa musi je przyjąć?
Szkoła rejonowa ma obowiązek przyjąć każde dziecko z rejonu, nawet głęboko niepełnosprawne, jeśli jest takie życzenie rodziców. W przypadku dziecka niepełnosprawnego dyrektor szkoły ma obowiązek dostosować proces kształcenia do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, wskazanych w orzeczeniu ppp. Dyrektor nie ma prawa zmuszać rodziców do wystąpienia o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
Często jednak się zdarza, że szkoła wywiera presje na rodziców, by uzyskali orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego.
Niestety, jest to bardzo częstą praktyką w szkołach ogólnodostępnycych, ponieważ dyrektorom brakuje funduszy na sfinansowanie wszystkich potrzebnych działań. W efekcie nie są w stanie zagwarantować opieki na odpowiednim poziomie, mimo że samorząd otrzymuje na każdego ucznia niepełnosprawnego subwencję. Na przykład gmina Wołomin na ucznia klasy ogólnodostępnej w szkole podstawowej w Duczkach, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niedosłuchu, otrzymuje w roku 2011 zł prawie 17 tys. zł, a na zdrowego – 4, 7 tys. zł. Pieniądze te jednak nie muszą trafiać do szkoły, w której uczy się dany uczeń.
Jak zapisać dziecko do szkoły integracyjnej?
Szkoły integracyjne nie mają tzw. obwodów, czyli rejonów. Jeśli zgłosi się do nich uczeń z orzeczeniem, to dyrektor szkoły decyduje, czy go przyjmie. Obowiązek znalezienie miejsca dla takiego ucznia ma natomiast organ prowadzący, np. wójt, prezydent. Rodzic musi zwrócić się do niego z prośbą o wskazanie placówki integracyjnej, w której może  się uczyć jego dziecko.
Czytaj więcej w naszym specjalnym serwisie: Raport szkolny
Czytaj także w serwisach:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA