fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU Nr 134 z 29 czerwca 2011

Ustawy:
- z 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, poz. 777
- z 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, poz. 778
- z 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, poz. 779
- z 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym, poz. 780
- z 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, poz. 781
Rozporządzenie Rady Ministrów:
- z 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, poz. 782
Rozporządzenia:
- ministra infrastruktury z 15 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, poz. 783
- ministra obrony narodowej z 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych, poz.  784
- ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli, poz. 785
- ministra sprawiedliwości z 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego, poz. 786
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów:
- z 20 czerwca 2011 r. o sprostowaniu błędu, poz. 787
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego:
- z 15 czerwca 2011 r. sygn. akt K 2/09, poz. 788
Zobacz treść Dz.U. Nr 134
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA