fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ochrona środowiska

Za zdjęcia w rezerwacie będzie można pobierać opłaty

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Wszystkie parki narodowe mają być państwowymi osobami prawnymi
Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, którego autorem jest rząd. Wczoraj odbyło się pierwsze jego czytanie.
Projekt wprowadza zmiany w organizacji parków narodowych. Są one ściśle związane z ustawą o finansach publicznych. Zlikwidowała ona gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące przy państwowych jednostkach budżetowych, jakimi są obecnie parki narodowe. Z tego powodu niezbędna jest ta zmiana.
Projekt przewiduje, że parki narodowe (jest ich 23) zostaną przekształcone w państwowe osoby prawne. Dzięki temu, zdaniem rządu, będą mogły zachować przychody na obecnym poziomie, a ponadto pozyskiwać dochody z różnych innych źródeł. Przykładowo, parki lub rezerwaty zarobkowo będą mogły być udostępniać w celu robienia zdjęć lub filmowania (jeżeli nie zagrozi to przyrodzie i zwierzętom).
Projekt przyznaje dyrektorom parków narodowych prawo do prowadzenia postępowań o wykroczenia związane z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony przyrody. Będą oni także brali udział w postępowaniach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżycieli posiłkowych.
Projekt określił ponadto warunki zaciągania przez parki narodowe kredytów i pożyczek przeznaczonych wyłącznie na działalność parków. Zawiera też katalog przychodów, jakie mogą one osiągać. Wśród nich znalazły się m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych. Rozporządzać nieruchomościami parki będą mogły co do zasady w formie przetargów, co ma wpłynąć na transparentność obrotu tymi nieruchomościami. Bez przetargu będą mogły np. dokonać zamiany gruntu.
etap legislacyjny: po pierwszym czytaniu
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA